[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.64

Telefon: +48 12 664 5055

E-mail: krystyna.zuwala@uj.edu.pl

Z-ca Kierownika studiów "Ochrona Środowiska"

Pełnomocnik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi ds. studiów "Ochrona Środowiska"

Tematyka badawcza

 • budowa narządów smaku i węchu ryb i płazów
 • rozwój narządów smaku u przedstawicieli Anura, Gymnophiona i Caudata
 • ultrastruktura komórek receptorowych smakowych i "towarzyszących" w rozwoju kubków smakowych i tarczek smakowych
 • morfologia różnych narządów zmysłowych niższych kręgowców

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wykazano, że w rozwoju osobniczym płazów bezogonowych (Anura) i ogoniastych (Caudata) występują następujące po sobie dwie generacje narządów smaku - kubki smakowe u larw, a tarczki smakowe u osobników przeobrażonych. Ustalono i udokumentowano cytomorfologiczne kryteria rozróżniania w rozwoju osobniczym płazów dwóch typów narządów smaku: kubków i tarczek smakowych. Zarówno u płazów ogoniastych jak i bezogonowych tarczki smakowe na języku miękkim rozwijają się de novo (w nabłonku języka miękkiego nie występują wcześniej kubki smakowe). (badania we współpracy z prof. dr hab. Michałem Jakubowskim)
 • W ontogenezie przedstawicieli kilku gatunków płazów beznogich Gymnophiona wykazano obecność tylko kubków smakowych. Z liczebności tych narządów można wnioskować o niewielkim znaczeniu narządów smaku dla tych zwierząt. (badania we współpracy z mgr Karoliną Budzik)
 • U przedstawicieli wybranych gatunków ryb z rodziny Gobidae, w tym głównie przedstawicieli podrodziny Oxudercinae, wykazano odmienną budowę narządu węchu (niż znana u dotychczas zbadanych gatunków ryb). (badania we współpracy z dr Michałem Kucielem)
 • W rozwoju wybranych gatunków płazów z rozwojem bezpośrednim (Anura, Caudata) wykazano obecność tylko jednej generacji narządów smaku - tarczek smakowych. (badania we współpracy z mgr Karoliną Budzik)

Metodyka

 • mikroskopia świetlna
 • mikroskopia elektronowa (transmisyjna i skaningowa)
 • mikroskopia konfokalna

Publikacje

Publikacje naukowe

Zaccone G, Capillo G, Oliveira Fernandes JM, Viswanath K, Lauriano ER, Alesci A, Lo Cascio P, Guerrera MC, Kuciel M, Zuwala K, Icardo JM, Ishimatsu A, Murata R, Amagai T, Germana A, Aragona M (2022) Expression of the antimicrobial peptide Piscidin 1 and neuropeptides in fish gill and skin: A potential participation in neuro-immune interaction. Marine Drugs 20, 145

Guerrera MC Aragona M, Briglia M, Porcino C, Mhalhel K, Cometa M, Abbate F, Montalbano G, Laura R, Levanti M, Germana G, Zaccone G, Zuwala K, Kuciel M, Germana A (2022) The alimentary tract of African bony-tongue, Heterotis niloticus (Cuvier, 1829). Animals 12: 1565

Lauriano ER, Capillo G, Icardo JM, Fernandes JO, Viswanath K, Kuciel M, Zuwala K, Guerrera MK, Aragona M, Germana A, Zaccone G (2021) Neuroepithelial cells (NECs) and mucous cells express a variety of neurotransmitters and neurotransmitter receptors in the gill and respiratory air-sac of the catfish Heteropneustes fossilis (Siluriformes, Heteropneustidae): a possible role in local immune defence. Zoology 148: 125958

Dymek J, Munoz P, Mayo-Hernández E, Kuciel M, Żuwała K. (2021) Comparative analysis of the olfactory organs of neoselachians (sharks and batoids). Zoologischer Anzeiger, 294: 50-65

Zaccone G, Capillo G, Cupello C, Fernandes J, Viswanath K, Kuciel M, Żuwała K, Guerrera MC, Aragona ML, Icardo JM, Lauriano ER (2021) Expression of acetylcholine, its contribution to regulation of immune function and O2 sensing and phylogenetic interpretations of the African butterfly fish Pantodon buchholzi (Osteoglossiformes, Pantodontidae). Fish and Shellfish Immunology 111: 189-200

Dymek J, Rosenqwist R, Zaccone G, Kuciel M, Lauriano ER, Capillo G, Żuwała K (2021) Micro- and macro-morphology of the olfactory organ of Syngnathus typhle (Syngnathidae, Actinopterygii). Acta Zoologica 102: 206-219

Dymek J., Kuciel M, Żuwała KD (2021) Structural diversity of olfactory organs in Osteoglossiformes. Journal of Zoology 314: 43-57

Webb JF, Collin SP, Kuciel M, Schulz-Mirbach T, Żuwała K, Denizot J-P, Kirschbaum F(2020) Sensory organs. In: Formicki K, Kirschbaum F (eds) The Histology of Fishes, CRC Press

Różański J, Capillo G, Lauriano, ER, Aragona M, Kuciel M, Zaccone G and Żuwała K (2021) Ultrastructural and Immunocytochemical Studies on the Olfactory Receptor Neurons in the Ichthyosaura alpestris. Acta Zoologica 102: 437-451

Różański JJ, Żuwała KD (2020) Macro- and micro-morphological remodeling of olfactory organs throughout the ontogeny of the fire salamander Salamandra salamandra (Linnaeus 1758). Journal of Morphology 281: 1173-1190

Różański JJ, Żuwała KD (2019) The influence of habitat on olfactory organ structure in selected species of salamanders (Salamandridae, Caudata). Zoologischer Anzeiger, 281: 1-10.
https:// doi.org/10.1016/j.jcz.2019.05.003

Budzik KA, Życzyński A, Podkowa D, Żuwała K (2018) The influence of age on taste disc density and size in the toad Incilius alvarius (Lissamphibia: Bufonidae). Zoologischer Anzeiger 272: 38-44

Kuciel M, Żuwała K, Lauriano ER, Polgar G, Malavasi S, Zaccone G (2017) Structure and function of sensory organs. In: Z. Jaafar, E. O. Murdy (eds.) Fishes Out of Water. CRC Press Taylot & Francis Group. Boca Raton, London, New York. Pp. 137-166.

Różański J, Żuwała K (2017) Traszki i salamandry – życie na granicy środowisk na przykładzie przedstawicieli rodziny slamandrowatych. Kosmos 66: 261-271.

Dymek J, Żuwała K (2017) Wybrane zagadnienia z życia igliczniowatych (Syngnathidae) – ryb o niezwykłym rozrodzie. Kosmos 66: 241-252

Budzik KA, Żuwała K, Kerney R (2016) Tongue and taste organ development in the ontogeny of direct-developing salamander Plethodon cinereus (Lissamphibia: Plethodontidae). Journal of Morphology doi: 10.1002/jmor.20544

Różański J, Żuwała K (2016) Batrachofauna masywu Cietnia – inwentaryzacja w latach 2014-2015. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 72 (1): 49-59

Sadza I., Oleś W., Zając B., Bury S., Żuwała K., Pabijan M (2016) Aktualne rozmieszczenie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na tle badań prowadzonych w drugiej połowie XX wieku. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom II Nauki Biologiczne, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 2015, ISBN: 978-83-941445-5-5

Lauriano ER, Żuwała K, Kuciel M, Budzik KA, Capillo G, Alesci A, Pergolizzi S, Dugo G, Zaccone G (2016) Confocal immunohistochemistry of the preganglionic neurons, innervation of the dermal glands and evolutionary considerations of cutaneous effectors in the caecilian, Typhlonectes natans (Amphibia: Gymnophiona) Acta Zoologica , 97: 154-164 doi:10.1111/azo.12112

Budzik KA, Żuwała K, Kupfer A, Gower DJ, Wilkinson M (2015) Diverse anatomy of the tongue and taste organs in five species of caecilian (Amphibia: Gymnophiona). Zoologischer anzeiger, 257: 103-109

Budzik KA, Żuwała K, Buchholz DR (2015)Taste organ growth and development in the direct developing frog of Eleutherodactylus coqui (Lissamphibia: Eleutherodactylidae). Acta Zoologica doi: 10.1111/azo. 12137

Lauriano ER, Silvestri G, Kuciel M, Żuwała K, Zaccone D , Alesci A, Pergolizzi S (2014) Immunohistochemical localization of Toll-like receptor 2 in skin Langerhans' cells of striped dolphin (Stenella coeruleoalba). Tissue and Cell 46: 113-121

Zaccone D., Lauriano E. R, Capillo G., Żuwała K. , Budzik K.A., Kuciel M., Zaccone G. (2014) Confocal imaging of autonomic preganglionic neurons in the spinal cord of the caecilian Typhlonectes natans ( Amphibia: Gymnophiona). Acta Histochemica, doi.org/10.1016/j.acthis.2014.09.004

Kuciel M, Lauriano R, Silvestri G, Żuwała K, Pergolizzi S, Zaccone D (2014) The structural organization and immunohistochemistry of G-Protein Alpha Subunits in the olfactory system of the air-breathing mudskipper, Periophthalmus barbarous(Linnaeus, 1766) (Gobiidae, Oxudercinae). Acta Histochemica 116: 70-78 doi.org/10.1916/j.acthis.2013.05.005

Budzik K, Żuwała K, Measey GJ (2013) The occurrence of taste buds in adults of the terrestrial ceacilian Boulengerula boulengeri Tornier, 1898 (Lissamphibia: Gymnophiona: Herpelidae). African Zoology 48 (2): 407-411

Budzik KA, Budzik KM, Żuwała K (2013) Amphibian situation In Urban environment – history of the common toad Bufo bufo in Kraków (Poland). Ecological Questions Nicolas Copernicus University, DOI: 10.2478/ecoq-2013-0009 ; 18: 75-79

Kuciel M, Żuwała K., Satapomin U (2013) Comparative morphology (SEM) of the peripheral olfactory organ in the Oxudercinae subfamily (Gobiidae, Perciformes). Zoologischer Anzeiger (10.1016/j.jcz.2013.03.002), 252: 424-430

Budzik K, Żuwała K (2012) Zagrożone płazy użytku ekologicznego „Staw Dąbski”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 68(1):20-25

Kawa K, Żuwała K (2011) Stan populacji płazów w Krakowie na przykładzie Stawu Bagry i Stawu Dąbskiego. Wyd Uniw Pedag (Zamachowski W. ed), pp 62-67

Kuciel M, Żuwała K, Jakubowski M: (2011) New type of fish olfactory organ organization in Periophthalmus barbarus (Oxudercinae). Acta Zoologica Stockholm, 92 (3): 276-280

Żuwała K, Jakubowski M (2009) Metamorphic revolution in formation of the amphibian gustatory organs. Research Advances in Anatomy 2, 1-14

Żuwała K, Jakubowski M (2007) Structural diversification of the gustatory organs during metamorphosis in the alpine newt, Triturus alpestris. Journal of Anatomy, 211: 371-375

Żuwała K, Jakubowski M (2004) Cytomorphological diversity in the vertebrate gustatory organs with amphibian as an example. Zoologica Poloniae, 49 (1-4): 171-179

Żuwała K, Merigo F, Zancanaro C (2004) Neuronal intermediate filaments in the developing tongue of the frog Rana esculenta. European Journal of Histochemistry, 48: 121-128

Jakubowski M, Tugarina PY, Żuwała K (2003) Pectoral fin development in the Baikalian viviparous golomyankas (Comephoridae: Cottoidei) with a remark on egg and embryos of Comephorus baicalensis (Pallas). Journal of Anatomy, 203: 317-322

Żuwała K, (2002) The development of the tongue and morphological and cytological changes in taste discs of Rana esculenta. Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology, 34 (1): 31-39

Żuwała K, Jakubowski M, Bartman A (2002) Development of mucous cells in taste discs of anurans. Folia Histochemica et Cytobiologica, 40(2): 231-232

Żuwała K, Kato S, Jakubowski M (2002) Two generations of the tongue and gustatory organs in the development of Hynobius dunni Tago. Journal of Anatomy 201: 91-98

Żuwała K (2002) Developmental of tongue and taste discs of Pelobates fuscus. Folia Biologica vol 50(3-4): 165-172

Żuwała K, Jakubowski M (2001) Two types of taste organs (SEM, TEM) in the development of the spotted salamander Salamandra salamandra (L). Anatomy and Embryology, 204(5): 413-420

Jakubowski M, Żuwała K (200) Taste organs in lower vertebrates. Taste organs in fishes. In, „Vertebrate Functional Morphology: horizon of research in the 21st century” (Hiran M. Dutta and J.S.Datta Munshi, Eds) pp. 161-174, Science Publishers, Inc, Enfield (NH), USA, Plymouth, UK.

Żuwała K, Jakubowski M (2000) Taste Organs in Lower Vertebrates. Morphology of the Taste Organs in Amphibia. In: Vertebrate Functonal Morphology: horizon of research in the 21 century (eds. Dutta HM, Datta Munshi JS), pp 221- 239. Science Publishers, Inc, Enfield (NH), USA, Plymouth, UK.

Żuwała K, Jakubowski M (1997) The lining of oro-pharyngeal cavity and it's taste organs in the development of Bufo bufo tadpoles, the common toad. Acta Biologica Cracoviensia, seria zoologica, 39: 87-93

Żuwała K (1997) Ultrastructure of premetamorphic taste organs of the Bombina variegate . Annales Academiae Medicae Bialostocensis, 42: 204-207

Jakubowski M, Halama L, Żuwała K (1995) Gill respiratory area in the pelagic sculpins of Lake Baikal, Cottocomephorus inermis and C. grewingki (Cottidae). Acta Zoologica (Stockholm), 76:167-170

Żuwała K, Jakubowski M (1993) Light and electron microscopy (SEM, TEM) of taste buds in the tench, Tinca tinca L. Acta Zoologica (Stockholm), 74: 277-282

Żuwała K (1992) Morphogenesis of tadpoles taste organs of Rana temporaria (SEM, TEM). Prace Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 38: 27-45

Żuwała K (1991) Developmental changes in the structure of mucouse membrane in oral cavity and taste organs in tadpoles of the frog, Rana temporaria (SEM). Acta Biologica Cracoviensia, seria zoologica, 33: 60-68

Żuwała K , Jakubowski M (1991) Development of taste organs in Rana temporaria: transmission and scanning electron microscopic study. Anatomy and Embryology, 184: 363-369

Żuwała K (1989) Development of the tongue and taste discs in Rana temporaria. Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique 119: 79-80

Żuwała K (1986) Taste organs in developmental stages in Rana temporaria. Folia histochemica Cytobiologica, 24: 310-311

Witaliński W, Żuwała K (1981) Ultrastructural studies of egg envelopes in harvestmen (Chelicerata, Opiliones). International Journal of Invertebrate Reproduction, 4: 95-106

Monografie

Kawa K, Budzik K, Żuwała K, Bury S (2011) The amphibian species composition of selected Cracow water bodies over the last decades. Urban Fauna (Indykiewicz P, et al (eds)), pp 349-356

Żuwała K (2005) Budowa narządów smaku w rozwoju osobniczym płazów (Anura, Caudata). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy habilitacyjne nr 366

Książki

Webb JF, Collin SP, Kuciel M, Schulz-Mirbach T, Żuwała K, Denizot J-P, Kirschbaum F. (2019) Sensory Organs. In: The Histology of Fishes (Kirschbaum F and Formicki K eds.), CRC Press Taylor & Francis Group, pp. 267-338.

Kuciel M, Żuwała K, Lauriano ER, Satora L, Zaccone G (2015) The structural organization In the Olfactory System of the Teleosts and Darfishes. In: Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fish. Zaccone G., Dabrowski K., Hedrick M.S., Fernandes J.M.O., Icardo J.M. (Eds). SCIENCE PUBLISHERS. ENFIELD, NEW HAMPSHIRE 03748, USA pp 260-271

Artykuły przeglądowe

Budzik K, Żuwała K (2011) Biologia płazów beznogich w świetle najnowszych badań. Kosmos, 60 (3-4): 373-387

Żuwała K, Jakubowski M (2002) Bioróżnorodność morfologiczna narządów smaku płazów. Sprawozd. Komisji Nauk. PAN, Oddz. w Krakowie 44/2: 79-80, Wyd. "Secesja"

Jakubowski M, Żuwała K (2001) Bioróżnorodność morfologiczna narządów chemorecepcyjnych niższych kręgowców. Sprawozd. Komisji Nauk. PAN, Oddz. w Krakowie 44/1: 103-105, Wyd. "Secesja"

Doniesienia konferencyjne

Żuwała K, Kuciel M, Jakubowski M (2007) Olfactory organs of the mudskipper, Periophthalmus barberus (Pisces, Gobiddae) – preliminary morphological study. ICVM-8, Paryż 16-21 July 2007, Abstracts:142

Żuwała K, Kuciel M, Jakubowski M (2007) Osobliwości budowy narządu węchu poskoczka mułowego, Periophthalmus barbarus L. 1766 (Gobiidae, Pisces). Kongres Polskiego Tow. Zoologicznego, Olsztyn, wrzesień

Żuwała K, Jakubowski M (2007) Rozmieszczenie i morfologia narządów smaku Xenopus laevis i Hymenochirus boettgeri (Anura; Pipidae) Kongres Polskiego Tow. Zoologicznego

Żuwała K, Jakubowski M (2006) Narządy smaku płazów bezjęzykowych. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna w Krakowie, 27-28 wrzesień, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Materiały Konferencyjne, str 186-188

Gądek K, Żuwała K (2006) Badania populacji płazów w miejscowości Olchowa (woj.,małopolskie) w latach 2004-2006. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna w Krakowie, 27-28 wrzesień, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Materiały Konferencyjne, str 39-44

Żuwała K, Jakubowski M (2006) Comparative study of tongue development In amphibia (Anura and Caudata). XXVII Conference on Embryology, 17-20 maj, Zakopane; Acta Biol. Cracov ser Botanica, str 38

Żuwała K, Jakubowski M (2004)Nowe cyto-morfologiczne informacje o budowie narządów smaku Triturus alpestris. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna w Krakowie, 28-29 wrzesień, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Materiały Konferencyjne, str 187-191

Rega W, Żuwała K (2004) Herpetofauna miejscowości Ryglice (powiat tarnowski). VII Ogólnopolska Konf. Herpetologiczna w Krakowie, 28-29 wrzesień, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Materiały Konferencyjne, str 78-81

Żuwała K, Jakubowski M (2003) Zróżnicowanie budowy narządów smaku kręgowców na przykładzie płazów. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Toruń 15-18 wrzesień, Materiały Zjazdowe, str 73-74

Żuwała K, Jakubowski M (2002) Obecność tarczek smakowych u niektórych Caudata. VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 24-26 wrzesień, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, str 153 –155

Żuwała K, Kato S, Jakubowski M (2001) Development of the tongue and gustatory organs in Hynobius dunni Tago. ICVM-6, Jena 22-26 lipiec 2001, Journal of Morphology, 248: 305

Żuwała K, Jakubowski M, Bartman A (2001) Mucous cells development in taste discs of Anurans. 37th Symposium of the Polish Society of Histochemistry and Cytochemistry, Kraków, September 2-5, Folia Histochemica et Cytobiologica, vol 39 (suplement): 92

Żuwała K (2000) Rozwój tarczek smakowych Pelobates fuscus. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 26-28 czerwiec, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Materiały konferencyjne, str 153-155

Żuwała K (1999) Developmental morphology of taste organs of Pelobates fuscus (Pelobatidae). 18th Congress of the Polish Anatomical Society and 34th Symposium of the Polish Society of Histochemistry and Cytochemistry, Łódź, Folia Morphologica, vol 58

Żuwała K (1999) Zróżnicowanie w budowie morfologicznej narządów smaku w rozwoju Anura i niektórych Urodela. XVII Zjazd Polskiego Tow. Zoologicznego, 20-23.IX, Materiały Konferencyjne, str 323-325

Żuwała K (1997) Developmental morphology of taste organs in the salamandra. Fifth Internat.Congress of Vertebrate Morphol., Bristol, 12-17 lipiec, Journal of Morphology, 232:346

Żuwała K (1997) Ultrastructura premetamorficznych narządów smaku Bombina variegata. Ogólnopolska Konf. Mikroskopii Elektronowej, Białystok, 12-13.IX.1997, Materiały Konferencyjne str 103

Żuwała K (1996) Morfologia narządów smaku płazów ogoniastych. IV Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 26-27 września, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Materiały Konferencyjne, str 95-96

Żuwała K (1995) Morfologiczne kryteria wyróżniania dwóch generacji narządów smaku w rozwoju Anura. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Łódź 14-16.IX.1995, Materiały Konferencyjne

Żuwała K (1994) Morphogenesis of taste organs in some anurans. 4th Internat. Congress of Vertebrate Morphology (Chicago), Journal of Morphology, 220: 415

Żuwała K, Jakubowski M, M Brzozowska (1994) Two generation of taste organs in anurans development. Conference of Embriology, Sobótka Górka/ k. Wrocławia

Żuwała K(1993) Amphibians taste discs. Polish Conference of Electron Microscopy, Poznań-Kiekrz, Journal of Pathology, str 250

Żuwała K, (1991) Taste buds of Rana temporariaand Bufo bufo tadpoles (SEM). XV Conference of Polish Zoological Society, Gdańsk

Jakubowski M, Żuwała K (1989) Structure of respiratory organs in peculiar endemic fishes of Lake Baikal. XIX Polish Conference of Electron Microscopy, Kozubnik

Żuwała K, (1989) Gustatory organs in tadpoles of Rana temporaria. XIX Polish Conference of Electron Microscopy, Kozubnik (Poland)

Żuwała K, Jakubowski M (1988) Formirovanie jazyka i vkusovyh diskov u travjanoj ljaguszki.. Vsjesojuznaja naucznaja konferencia."Problemy ekologii Pribajkalja. Irkutsk

Żuwała K, (1987) Development of the tongue and taste discs in the tadpoles of Rana temporaria. XVIII Polish Conference of Electron Microscopy and I Conference Morphology and function of afferent and efferent nerve endings, Bydgoszcz .

Żuwała K, (1985)Rana temporaria taste organs in development. XVII Polish Conference of Electron Microscopy, Kraków.

Jakubowski M, Żuwała K (1984) On the fine structures of the taste buds in bony fishes. 4th Congress of the European Society for Comparative Skin Biology, Grenoble

Bigaj J, Płytycz B, Semik D, Żuwała K, (1983) Limphatic organs of Rana temporaria. XIII Conference of the Polish Zoological Society, Katowice.

Inne

Żuwała K, 2002/2003 Cooperation with University of Verona. Newsletter, Number 20, Winter, str 15-16

Żuwała K (1987) Desmosomy. Szkiełko i Oko (miesięcznik) 6: 7 (artykuł popularno-naukowy).

Żuwała K (1985) Bibliografia do XVI Olimpiady Biologicznej: „Komórka – Organizm – Populacja (broszura)

Żuwała K (1982) Bibliografia do XII Olimpiady Biologicznej: Życie a chemizacja środowiska” (broszura)

Współpraca naukowa

 • Collegium Medicum UJ – dr Michał Kuciel
 • Uniwersytet im M. Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Bogdana Wilczyńska
 • Tatrzański Park Narodowy - Tomasz Zwijacz-Kozica
 • Uniwersytet Łódzki – mgr Maciej Jażdżewski, prof. dr hab. Mirosław Przybylski
 • Uniwersytet w Weronie, Włochy - Prof. Carlo Zancanaro
 • Uniwersytet w Oita, Japonia - Prof. dr. Seiji Kato
 • Natural History Museum, Londyn - Dr Mark Wilkinson
 • Uniwersytet w Messynie, Włochy – prof Giacomo Zaccone

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • WBNZ 819 - Anatomia porównawcza kręgowców
 • WBNZ 209 - Oznaczanie kręgowców
 • WBNZ 331 - Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
 • WBI-IZ-NE - Podstawy Zoologii II

Wypromowani doktorzy

dr Michał Kuciel

Doktoranci

Karolina Budzik
Jakub Dymek
Józef Różański

Magistranci

Hanna Różycka (2017)

Dorota Chrostek (2016) Ochrona ptaków zasiedlających budynki w Polsce, po wprowadzeniu regulacji prawnych chroniących siedliska ptaków w budynkach

Tereszczak Iwona (2016) Budowa narządów węchu u wybranych gatunków poskoczków z podrodziny Oxudercinae (Gobbidae, Perciformes) (MŚ, SEM)

Bożena Miszczyk (2015) Budowa narządów węchu babki tęczowej Vanderhorstia delagoae (Bernard 1937) i babki złotej Brachygobius xanthozonus(Bleeker, 1849) (Gobiidae)

Józef Różański (2015) Inwentaryzacja batrachofauny w masywie Cietnia (Beskid Wyspowy) w latach 2014- 2015

Wioleta Oleś (2015) Struktura wiekowa w miejskiej i pozamiejskiej populacji ropuchy szarej Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Izabela Sadza (2014) Płazy na wybranych stanowiskach Tatrzańskiego Parku Narodowego

Dawid Chłosta (2013) Komórki Merkla u wybranych gatunków płazów beznogich Gymnophiona

Małgorzata Grubka(Banasik) (2012) Narządy smaku ducha amazońskiego Apteronotus albifrons Linnaeus 1766 (Pisces) – budowa i rozmieszczenie

Tarko Marta (2012) Budowa i rozmieszczenie narządów smaku babki łysej Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857 (Pisces, Gobiidae)

Bolwiński Piotr (2011) Budowa anatomiczna i morfometria narządu węchu ducha amazońskiego Apteronotus albifrons Linnaeus 1766

Sopala Paweł (2011) Bioróżnorodność kręgowców Stawu Płaszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem awifauny

Holecko Bartosz (2012) Budowa morfologiczna narządów węchu u wybranych gatunków ryb z rodziny babkowatych (Perciformes, Gobiidae) (MŚ, SEM)

Majcher Małgorzata (2010) Kręgowce stawu Bagry (Kraków, os Podwawelskie) ze szczególnym uwzględnieniem batrachofauny

Kaszkur Jan (2010) Batrachofauna dawnego stawu dworskiego w Szalowej (woj. małopolskie)

Kawa Karolina (2010) Kręgowce Stawu Dąbskiego ze szczególnym uwzględnieniem batrachofauny

Paczkowska Katarzyna (2010) Narządy smaku w rozwoju aksolotla, Ambystoma mexicanum (Shaw, 1798)

Gromek Kamila (2008) Budowa i rozmieszczenie narządów smaku u poskoczka mułowego Periophthalmus barbarusLinnaeus 1766 (Pisces, Gobiidae).

Krzyś Eliza (2008) Porównwnie budowy narządu węchu samca i samicy pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykissWalbaum 1792, w okresie tarła i poza nim

Koperwas Katarzyna (2008) Charakterystyka populacji płazów w zbiornikach wodnych przy ul. Szuwarowej w Krakowie

Kuciel Michał (2008) Anatomia narządu węchu poskoczka mułowego, Pteriophthalus barbaru Linnaeus 1766 (Gobiidae; Pisces)

Mucha Anna (2008) Morfologia i morfometria narządu węchu u mruka nilowego Gnathonemus petersi

Konop Marta (2007) Narządy węchy motylowca Pantodon buchholzi Petres 1877 (Pisces)

Gądek Karolina (2007) Charakterystyka populacji płazów w zbiorniku wodnym w Olchawie (woj. małopolskie)

Młynarczyk Edyta (2006) Narządy węchu w rozwoju karpia, Cyprinus carpio Linnaeus 1758

Korczyński Jarosław (2005) Porównanie budowy narządów węchu piranii mięsożernej, Serrasalmus nattereri i roślinożernej, Metynnis argenteus (Pisces, Characiformes)

Migdał Agnieszka (2005) Morfologia chemorecepcyjnych narządów zmysłowych glonojada syjamskiego, Gyrinocheilus aymonieri (Pisces, Cypriniformes)

Rega Wojciech (2005) Budowa i rozmieszczenie narządów zmysłowych linii nabocznej i narządów chemorecepcyjnych ślepca jaskiniowego, Astyanax jordani (Pisces, Characiformes)

Bartman Alicja (2001) Rozwój języka i tarczek smakowych u wybranych przedstawicieli Anura

Mitrus Sławomir (1998) Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) z uwzględnieniem budowy skorupy jaja

<

Brzozowska (Kloc) Małgorzata (1994) Zmiany rozwojowe wyściółki jamy gębowej kijanek kumaka górskiego Bombina variegata

Licencjaci

Kaczmarczyk Agnieszka (2015) Biologia rozrodu płazów bezogonowych

Mamla Kaja (2015) Nowe gatunki płazów bezogonowych opisane w trzecim tysiącleciu

Siwek Paweł (2012) Wykorzystanie substancji jadowych na przykładzie wybranych gatunków węży

Krztoń Wojciech (2011) Zachowania i przystosowania obronne płazów.

Adamski Michał (2011) Zwyczaje godowe płazów. Dlaczego rozród polskich płazów jest mało zróżnicowany?

Tarko Marta (2010) Anatomia narządu węchu babki łysej Neogobius gymnotrachelus Kessler, 1857 (Pisces, Gobiidae)

Biel Karolina (2009) Lynx lynx (Linnaeus, 1758) – największy dziki kot Europy. Charakterystyka gatunku i jego ochrona w Polsce

Frukacz Arleta (2009) Życie i migracje płazów, a infrastruktura drogowa w Polsce

Reichert Anna (2005) Inwentaryzacja płazów w stawie przeciwpożarowym w miejscowości Jastrzębia w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym

Mucha Anna (2005) Batrachofauna stawu przy ulicy Pasterskiej w Tarnowie

Kwiatkowska Paulina (2005) Inwentaryzacja płazów w stawie hodowlanym w miejscowości Jastrzębia w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym

Gądek Karolina (2005) Inwentaryzacja batrachofauny stawu w Olchawie i jego otoczenia

Podorska Katarzyna (2004) Inwentaryzacja herpetofauny w Radłowie. Biologia rozrodu wybranych gatunków

Gołąb Maria (2004) Bioróżnorodność kręgowców w wybranych sztucznych zbiornikach wodnych w Wojniczu. Cykl życiowy wybranych gatunków płazów

Zachara Monika (2004)Zróżnicowanie gatunkowe płazów w zbiorniku pożwirowiskowym w Żabnie. Biologia rozrodu wybranych gatunków

Para Iwona (2004) Herpetofauna zbiornika „Słone kamienie” w miejscowości Radłów. Biologia rozrodu wybranych gatunków

Jurczak Monika (2004) Herpetofauna miejscowości Żabno. Biologia rozrodu trzech wybranych gatunków płazów

Kisiel Magdalena (2003) Herpetofauna miejscowości Ryglice. Biologia rozrodu Rana temporaria, Rana esculenta, Triturus vulgaris w sezonie rozrodczym 2002

Dno jamy gębowej kijanki Mantidactylus betsileanus(41 st rozwojowe) Fragment powierzchni blaszki węchowej z komórkami receptorowymi węchowymi pstrąga tęczowego Neuromast powierzchniowy u babki szczupłej Neogobius fluviatilis Tarczki smakowe językowe Incilius alvarius Tarczki smakowe podniebienne Plethodon cinereus
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]