[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.66

Telefon: +48 12 664 5058

E-mail: bartlomiej.zajac@uj.edu.pl

Tematyka badawcza

 • Ekologia ewolucyjna - wpływ zmienności siedlisk na zwierzęta, przede wszystkim w gradiencie urbanizacji oraz w populacjach wyspowych, na poziomie osobniczym (morfologia, parametry biologiczne, behawior, preferencje siedliskowe, historie życiowe), populacyjnym (genetyka populacji, parametry populacyjne) i zespołowym (skład gatunkowy i liczebność)
 • Zoogeografia i faunistyka - czynniki decydujące o występowaniu gatunków, zmiany zasięgów, modelowanie rozmieszczenia, populacje reliktowe, filogenetyka
 • Naturalne procesy przyrodnicze, katastrofy naturalne oraz działalność człowieka i ich konsekwencje dla składu gatunkowego fauny oraz dla poszczególnych gatunków
 • Ochrona i zarządzanie przyrodą
 • Organizmy badawcze: gady, płazy, ssaki

Publikacje

Publikacje naukowe

10. Pabijan M, Bąk-Kopaniarz S, Bonk M, Bury S, Oleś W, Antoł W, Dyczko I, Zając B (2023) Amphibian decline in a Central European forest and the importance of woody debris for population persistence. Ecological Indicators 148 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110036

9. Zając B (2022) Aquatic hibernation of Fire Salamanders (Salamandra salamandra): A mini review and new observations. Salamandra 58(3): 231-234

8. Zając B, Bury S, Kuśmierek N, Okarma H (2022) Frequent infection of urban grass snakes (Natrix natrix) oral cavity with Leptophallus nigrovenosus trematode. Parasitology Research 121: 2167-2171 https://doi.org/10.1007/s00436-022-07523-6

7. Ibánez A, Skupien-Rabian B, Jankowska U, Kędracka-Krok S, Zając B, Pabijan M (2022) Functional protein composition in femoral glands of sand lizards (Lacerta agilis). Molecules 27(7): 2371 https:// doi.org/10.3390/molecules27072371

6. Bury S, Zając B, Okarma H, Kolanek A (2022) Decline in Body Size and Female Fraction in the Grass Snake (Natrix natrix, Linnaeus 1758) Population After 40 Years (Southern Poland). Environmental Science and Pollution Research 29: 8334-8340 https://doi.org/10.1007/s11356-021-16128-y

5. Mołoniewicz L, Zając B, Stachyra P, Szymura J M, Pabijan M (2021) Extension of the known northeastern range limits of the agile frog (Rana dalmatina) in southern Poland. Salamandra 57: 325-334

4. Bury S, Mazgajski T, Najbar B, Zając B, Kurek K (2020) Melanism, body size and sex ratio in the grass snake (Natrix natrix) - does the reproductive mode matter? Science of Nature 107(3): 22 https://doi.org/10.1007/s00114-020-01678-x

3. Bury S, Zając B (2020) The loss of sexual size dimorphism in urban populations of a widespread reptile, the European grass snake Natrix natrix. Current Zoology 66: 217-218 https://doi.org/10.1093/cz/zoz034

2. Kurek K, Ćmiel A, Bury S, Zając B, Najberek K, Babiasz R, Musilova R, Baś G, Najbar B (2019) What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: e00550 https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00550

1. Kurek K, Najberek K, Zając B, Bury S, Ćmiel AM, Baś G, Najbar B (2017) Changes in distribution of Aesculapian snake and implications for its active conservation in Poland. Polish Journal of Ecology 65: 422-431 https://doi.org/10.3161/15052249PJE2017.65.4.011

Inne publikacje

6. Zając B, Mołoniewicz L, Solecki A, Matusiak R, Duraj M, Tomaszewski K, Purwin Z, Wąchała P, Bury S, Pabijan M, Gorzkowski B, Jablonski D (2022) Stabilna populacja zaskrońca rybołowa Natrix tessellata na Śląsku Cieszyńskim. Przegląd Przyrodniczy 33(1): 35-48.

5. Skawiński T., Kolenda K., Zając B., Kaczmarski M. 2019. Przegląd doniesień o występowaniu jaszczurki zielonej Lacerta viridis w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 30(2): 89-97.

4. Bury S, Zając B, Heise W, Banach S, Solecki A, Bury A, Lisicka M (2016) Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Krakowie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 451-458.

3. Zając B, Babiasz R (2016) Nowe obserwacje gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w okolicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 473-474.

2. Sadza I, Bury S, Oleś W, Zając B, Żuwała K, Pabijan M (2016) Aktualne rozmieszczenie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na tle badań prowadzonych w drugiej połowie XX wieku. W: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek (Tom II Nauki Biologiczne). Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane. ISBN: 978-83-941445-5-5

1. Zając B (2014) Zagrożenie węża Eskulapa śmiertelnością na drogach - pilotażowe badania w dolinie Sanu pod Otrytem. W: Borczyk B. 2014. Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław. ISBN: 978-83-939167-0-2

Współpraca naukowa

 • Instytut Ochrony Przyrody, Polski Akademia Nauk
 • Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki
 • Comenius University in Bratislava

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • Oznaczanie kręgowców WBNZ-209
 • Zoologia - kręgowce WBNZ-922
 • Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce WBNZ-923
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]