[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.51

Telefon: +48 509626373

E-mail: w.witalinski@gmail.com

Tematyka badawcza

 • spermatogeneza, oogeneza i struktura układów rozrodczych roztoczy (Acari)
 • budowa plemników a filogeneza Chelicerata
 • zachowania rozrodcze roztoczy z grupy Astigmata: powody występowania zjawiska przedkopulacyjnej i pokopulacyjnej ochrony samicy
 • behawior i czynniki determinujące strukturę populacji Falculifer rostratus (Astigmata: Falculiferidae), andropolimorficznego gatunku roztocza żyjącego na piórach gołębi
 • rozwój i struktura gonad u roztoczy (Acari)
 • taksonomia i faunistyka rodziny Parasitidae (Acari), także gatunki kopalne

Najważniejsze osiągnięcia

 • wykazanie difiletyczności roztoczy (Acari)
 • wykazanie zależności między liczbą mikrotubul tzw. pasma brzeżnego a wielkością erytrocytów kręgowców
 • opis przebiegu spermatogenezy i ultrastruktury plemników u roztocza Pergamasus barbarus Berl.
 • opis budowy i ultrastruktury układu tchawkowego u roztoczy z rodziny Parasitidae
 • opis budowy układu rozrodczego samic roztoczy z rodziny Parasitidae, a także struktury i funkcji spermateki (endogynium)
 • opis spermatogenezy i budowy plemników u kilku gatunków roztoczy z grupy Astigmata
 • przegląd ultrastruktury plemników u roztoczy z grup Astigmata
 • przegląd ultrastruktury plemników u roztoczy z rodziny Parasitidae (Gamasida)
 • przegląd struktury gonad męskich i żeńskich oraz gametogenezy u roztoczy z grupy Astigmata
 • zbadanie rozwoju gonad obu płci u dwóch gatunków roztoczy z rodzaju Histiostoma (Astigmata)
 • opisanie powstawania osłon jajowych u roztoczy z grup Gamasida, Prostigmata i Astigmata
 • wykazanie roli F-aktyny w generowaniu ruchu plemników kleszczy z rodzaju Argas
 • opis struktury i funkcji organów pierścieniowatych obecnych u roztoczy z nadrodziny Histiostomatoidea
 • opis agresywnych zachowań samców polimorficznych u jednego z gatunków roztoczy z grupy Astigmata
 • opis 52 nowych dla nauki gatunków z rodziny Parasitidae: Aclerogamasus (1 gat. fosylny), Cornigamasus (1 gat.), Ernogamasus (2 gat), Heteroparasitus (2 gat.), Holoparasitus (18 gat.), Leptogamasus (25 gat.), Pergamasus (1 gat.), Trachygamasus (2 gat.)
 • opracowanie klucza do roztoczy z rodzaju Ernogamasus (33 gat.) (Parasitidae)
 • opracowanie klucza do roztoczy z rodzaju Holoparasitus (55 gat.) (Parasitidae)

Najważniejsze inne osiągnięcia (z wyboru):

1. Członkostwo - w UJ:

 • Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej Wydziału BiNoZ UJ: 1980-1982
 • Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej Wydziału BiNoZ UJ: 1980-1982
 • Komisja Finansowa Instytutu Zoologii UJ: 2000-2002
 • Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2012-2015

2. Członkostwo - poza UJ:

 • EURAAC (Europejskie Stowarzyszenie Akarologów) od 1989
 • International Journal of Acarology - Advisory Board: 1989-1990
 • Komitet Wykonawczy EURAAC (Executive Committee of EURAAC):
            2000-2012, 2012-2016, 2018-2022
 • Polskie Towarzystwo Taksonomiczne (PTTax): 2000
 • Zarząd Główny PTTax: 2003-2011
 • Systematic and Applied Acarology Society (Australia): 2003
 • Komitet Zoologii Polskiej Akademii Nauk: 2007-2010 i 2011-2014

3. Funkcje - w UJ i poza UJ:

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej UJ: 2008-2012
 • Kierownik Zakładu Anatomii Porównawczej IZ UJ: 2008-2012 i 2012-2016
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Akarologicznego (PTA): 2004-2012 i 2019-2023
 • Wiceprezes PTA w latach: 2012-2016 i 2016-2019

Inne osiągnięcia:

 • Utworzenie Polskiego Towarzystwa Akarologicznego (pomysłodawca i organizator Zjazdu Założycielskiego PTA): marzec 2004
 • Organizacja 32. Sympozjum Akarologicznego TOMASZOWICE 2011 w Tomaszowicach k/Krakowa w dniach 12-15 października 2011

Metodyka

 • mikroskopia świetlna
 • mikroskopia elektronowa (transmisyjna i skaningowa)
 • mikroskopia fluorescencyjna
 • cyfrowa rejestracji obrazu video

Publikacje

Witaliński W (2022) New Leptogamasus mite species (Parasitiformes: Parasitidae) from Europe. IV. Austria. Acarologia 62: 228-249. DOI: 10.24349/o36f-nsyv.

Witaliński W (2021) New Leptogamasus mite species (Parasitiformes: Parasitidae) from Europe. III. Northern and Central Italy. Acarologia 61: 664-699. DOI: 10.24349/acarologia/DQzL-I4Kh

Witaliński W (2021) New Leptogamasus mite species (Parasitiformes: Parasitidae) from Europe. II. Northern Italy. Acarologia 61: 173-200. DOI: 10.24349/acarologia/20214425

Witaliński W, Fenďa P (2020) A new species of mite in the genus Ernogamasus Athias-Henriot, 1971 (Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4742: 501-517

Witaliński W (2020) New Leptogamasus mite species (Parasitiformes: Parasitidae) from Europe : I. Poland. Acarologia 4: 698-721. DOI: 10.24349/acarologia/20204397

Witaliński W (2020) Key to the world species of Ernogamasus Athias-Henriot, 1971 (Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4803: 435-462

Witaliński W (2019) Five new species of mites in the genus Leptogamasus Trägardh, 1936, and a new subgenus Medioperigamasus (Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4619(3)

Farahi S, Shishehbor P, Nemati A, Witaliński W (2019) Trachygamasus karuni sp. nov., a new mite species from Iran (Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4706: 439-450

Rożej-Pabijan E, Witaliński W (2018) Gonads and gametogenesis in Chaetodactylus osmiae (Acariformes: Astigmata: Chaetodactylidae) a parasite of solitary bees. Acarologia 58: 801-824. DOI 10.24349/acarologia/20184269

Rożej-Pabijan E, Witaliński W, Celary W (2018) Mite fauna (Parasitiformes: Gamasida) associated with nests of selected species of native bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombus spp.). In. Arthropods at the beginning of the new century. Ed. Buczek A, Błaszak Cz. Koliber, Lublin. pp. 199-206.

Witaliński W (2017) Key to the world species of Holoparasitus Oudemans, 1936 (Acari: Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4277: 301-351

Witaliński W (2017) A New species of Trachygamasus from Poland, a new definition of the genus, and a key to the world species (Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4303: 407-416

Witaliński W (2017) Two new species of Holoparasitus Oudemns, 1936 from Europe (Parasitiformes: Parasitidae). Acarologia 57: 211-221

Witaliński W, Jensen J-K (2017) The bumblebee mite Parasitellus fucorum (De Geer, 1778) (Acariformes: Parasitidae) – a New species for the Faroe Islands. Entomologiske Meddelelser 85: 13-16

Witaliński W, Podkowa D (2016) Sperm structure in Parasitidae mites (Parasitiformes: Mesostigmata: Gamasina). Acarologia 56: 3-32

Witaliński W (2014) Description of the female of Cornigamasus ocliferius Skorupski et Witaliński, 1997 with a key to Cornigamasus species (Parasitiformes: Mesostigmata: Gamasida: Parasitidae). Genus 25: 341-350

Witaliński W, Rożej-Pabijan E, Podkowa D (2014) Gonads in Histiostoma mites (Acariformes: Astigmata): structure and development Arthropod Struct. Develop. 43: 385-401

Witaliński W (2014) Gonads and gametogenesis in astigmatic mites (Acariformes: Astigmata). Arthropod Struct. Develop. 43: 323-340

Bajerlein D, Witaliński W (2014) Localization and density of phoretic deutonymphs of the mite Uropoda orbicularis (Parasitiformes: Mesostigmata) on Aphodius beetles (Aphodiidae) affect pedicel length. Naturwissenschaften 101: 265-272

Bajerlein D, Witaliński W, Adamski Z (2013) Morphological diversity of pedicels in phoretic deutonymphs of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata). Arthropod Struct. Develop. 42: 185-196

Liana M, Witaliński W (2012) Female and male reproductive systems in the oribatid mite Hermannia gibba (Koch, 1839) (Oribatida: Desmonomata). Internat. J. Acarol. 38: 648-663

Bajerlein D, Witaliński W (2012) Anatomy and fine structure of pedicellar glands in phoretic deutonymphs of uropodid mites (Acari: Mesostigmata). Arthropod Struct. Develop. 41: 245-257

Rożej E, Witaliński W, Szentgyörgyi H, Wantuch M, Moroń D, Woyciechowski M (2012) Mite species inhabiting commercial bumblebee (Bombus terrestris) nests in Polish greenhouses. Exp. Appl. Acarol. 56: 271-282

Witaliński W (2011) Spermatogeneza, budowa plemników i filogeneza Cheliceromorpha. str. 36-45. W: Cz. Błaszak (ed.), Zoologia, tom 2, część 1: Stawonogi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 1-407

Dabert M, Bigoś A, Witaliński W (2011) DNA barcoding reveals andropolymorphism in Aclerogamasus species (Acari: Parasitidae). Zootaxa 3015: 13-20

Liana M, Witaliński W (2010) Microorganisms in the oribatid mite Hermannia gibba (C. L. Koch, 1839) (Acari: Oribatida: Hermanniidae) Biological Lett. 47: 37-43

Witaliński W, Liana M (2010) Mitochondria-rich cells in the astigmatic mites, Diplaegidia columbae (Buchholz) (Analgidae) and Falculifer rostratus (Buchholz) (Falculiferidae) (Acari: Astigmata). Arthropod Struct. Develop. 39: 334-339

Dabert M, Witaliński W, Kaźmierski A, Olszanowski Z, Dabert J (2010) Molecular phylogeny of acariform mites (Acari, Arachnida): Strong conflict between phylogenetic signal and long-branch attraction artifacts. Mol. Phylogenet. Evol. 56: 222-241

Florek M, Witaliński W (2010) Spermatogenesis and sperm structure in Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Astigmata). Arthropod Struct. Develop. 39: 41-51

Witaliński W (2008) A new species of Heteroparasitus Juvara-Bals 1975 from Karavanke, Austria (Acari: Parasitidae). Zootaxa 1750: 53-58

Witaliński W, Skorupski M (2007) Two new species of Holoparasitus Oudemans, 1936 from Italy – Tuscany and Trentino (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus 18: 125-138

Witaliński W (2006) New mites of the genus Holoparasitus Oudemans, 1936 from northern Austria and Karavanke (Acari: Parasitidae). Zootaxa 1320: 15-27

Juvara-Bals I, Witaliński W (2006) Two new species of the genus Holoparasitus Oudemans from the Mediterranean Basin – Algeria and Sardinia (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus 17: 437-448

Liana M, Witaliński W (2005) Sperm structure and phylogeny of Astigmata. J. Morphol. 265: 318-324

Witaliński W, Skorupski M, Juvara-Bals I (2005) Deutonymph of Cornigamasus ocliferius Skorupski et Witaliński, 1997 (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus 16: 145-153

Witaliński W (2004) Aggressive polymorphic males in Astigmata: Chase away or kill your rival. Phytophaga 14: 155-162

Witaliński W (2004) Holoparasitus excipuliger (Berlese, 1906) in Hungary: a second world locality and redescription (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus 15: 425-434

Witaliński W, Skorupski M (2003) Genus Holoparasitus Oudemans, 1936 in Berlese Acaroteca (Acari Gamasida Parasitidae). Part II. Redia 86: 17-22

Witaliński W, Skorupski M (2003) A new species of Holoparasitus Oudemans, 1936 from North Italy (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus 14: 431-438

Witaliński W, Skorupski M (2002) Genus Holoparasitus Oudemans, 1936 in Berlese Acaroteca (Acari Gamasida Parasitidae). Part I. Redia 85: 37-60

Witaliński W, Liana M, Alberti G (2002) Fine structure and probable function of ring organs in the mite Histiostoma feroniarum (Acari: Actinotrichida: Acaridida: Histiostomatidae). J. Morphol. 253: 255-263

Witaliński W, Borsuk K (2002) Endogynium types in Parasitidae as revealed by SEM (Acari: Gamasida: Parasitina). pp 153-168. In: F. Bernini, R. Nannelli, G. Nuzzaci & E. de Lillo (eds.), Acarid Phylogeny and Evolution. Adaptations in mites and ticks. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002, pp 451

Witaliński W (2000) Aclerogamasus stenocornis sp. n., a fossil mite from the Baltic amber (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus 11: 619-626

Alberti G, Gegner A, Witaliński W (2000) Fine structure of the spermatophore and spermatozoa in inseminated females of Pergamasus mites (Acari: Gamasida: Pergamasidae). J. Morphol. 245: 1-18

Juvara-Bals I, Witaliński W (2000) Description of five new species of Holoparasitus s. str. with redescription of H. apenninorum (Berlese, 1906) and H. cultriger (Berlese, 1906) from Italy and Spain (Acari, Gamasida, Parasitidae). Rev. Suisse Zool. 107: 3-30

Alberti G, Gegner A, Witaliński W (1999) Fine structure of the genital system in the females of Pergamasus mites (Acari: Gamasida: Pergamasidae). J. Morphol. 240: 195-223

Alberti G, Gegner A, Witaliński W (1999) Observations on the fine structure of the vagina of pergamasid mites (Pergamasidae, Parasitina, Gamasida). pp 593-601. In: J. Bruin, L.P.S. van der Geest & M.W. Sabelis (eds.), Ecology and Evolution of the Acari. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999, pp 677

Witaliński W (1999) Sperm competition in the Acari. pp 149-156. In: J. Bruin, LPS van der Geest & M.W. Sabelis (eds.), Ecology and Evolution of the Acari. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999, pp 677

Witaliński W (1999) Sperm competition in the Acari. Exp. Appl. Acarol. 23: 455-465

Witaliński W (1998) Plemniki Cheliceriformes: struktura, funkcja, filogeneza. pp 52-75. In: A. Łukaszyk, B. Bilińska, J. Kawiak & Z. Bielańska-Osuchowska (eds.), Ultrastruktura i Funkcja Komórki. Vol. 7. Mechanizmy Regulujące Spermatogenezę. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, pp 340

Skorupski M, Witaliński W (1997) Cornigamasus ocliferius sp. n., a new gamasid mite from Poland (Acari: Parasitidae). Genus 8: 145-152

Witaliński W, Walzl MG (1995) Reproductive systems in selected acaridid mites (Acaridida). pp 109-116. In: D. Kropczyńska, J. Boczek & A. Tomczyk (eds.), The Acari. Physiological and Ecological Aspects of Acari-Host Relationships. Dabor, Warszawa, 1995, pp 698

Dallai R, Afzelius BA, Witaliński W (1995) The axoneme of the spider spermatozoon. Boll. Zool. 62: 335-338

Witaliński W, Dallai R (1994) Actin in spermatozoon of a soft tick, Argas (A.) polonicus (Ixodida, Acari). Folia Histochem. Cytobiol. 32: 257-264

Witaliński W (1994) Two new Holoparasitus species from Italy and Poland (Acari: Gamasida: Pergamasidae). Genus 5: 215-222

Witaliński W (1994) Holoparasitus (Holoparasitus) dallaii sp. n., a new gamasid mite from Sardinia, Italy (Acari: Pergamasidae). Internat. J. Acarol. 19: 349-354

Witaliński W, Dallai R (1993) F-actin and tubulin during spermatogenesis in gamasid mites (Acari: Parasitina). Acta Zool., Stockholm 74: 205-214

Witaliński W (1993) Egg shells in mites: vitelline envelope and chorion in Acaridida (Acari). Exp. Appl. Acarol. 17: 321-344

Witaliński W, Dabert J, Walzl MG (1992) Morphological adaptation for precopulatory guarding in astigmatic mites (Acari: Acaridida). Internat. J. Acarol. 18: 49-54

Radwan J, Witaliński W (1991) Sperm competition. Nature 352: 671-672

Witaliński W, Dallai R (1991) Ultrastructural study of spermatogenesis in gamasid mites (Acari, Gamasida). Acta Zool., Stockholm 72: 49-54

Witaliński W (1990) Adanal suckers in acarid mites (Acari, Acaridida): Structure and function. Internat. J. Acarol. 16: 205-212

Witaliński W, Szlendak E, Boczek J (1990) Anatomy and ultrastructure of the reproductive systems of Acarus siro (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 10: 1-31

Afzelius BA, Alberti G, Dallai R, Godula J, Witaliński W (1989) Virus- and rickettsia-infected sperm cells in arthropods. J. Invertebr. Pathol. 53: 365-377

Witaliński W (1988) Spermatogenesis and postinseminational alterations of sperm structure in a sarcoptid mite, Notoedres cati (Hering) (Acari, Acaridida, Sarcoptidae). Acarologia 29: 411-421

Witaliński W (1988) Egg-shells in mites. Vitelline envelope and chorion in a water mite, Limnochares aquatica L. (Acari, Limnocharidae). J. Zool., Lond. 214: 285-294

Madej G, Witaliński W (1987) Paragamasus (Anidogamasus) physomastax Athias-Henriot, 1980 (Acari, Pergamasidae) - a new species in the Polish fauna. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol. 35: 161-164

Witaliński W (1987) Topographical relations between oocytes and other ovarian cells in three mite species (Acari). Acarologia 28: 297-306

Witaliński W, Afzelius BA (1987) Spermatogenesis in an itch mite, Sarcoptes scabiei (L.) (Acari, Sarcoptidae). J. Submicrosc. Cytol. 19: 615-625

Witaliński W (1987) Egg-shells in mites: Cytological aspects of vitelline envelope and chorion formation in Pergamasus barbarus Berlese (Gamasida, Pergamasidae). Internat. J. Acarol. 13: 189-196

Godula J, Witaliński W (1987) Studies of the spermatogenesis in the firebug, Pyrrhocoris apterus (Heteroptera). II. Transformation of spermatic chondriome. pp. 1 17. In: H. Ando and Cz. Jura (eds.), Recent Advances in Insect Embryology in Japan and Poland. Arthropod. Embryol. Soc. Jpn., JSEBU Co. Ltd., Tsukuba, pp. 298

Witaliński W (1986) Egg-shells in mites. I. A comparative ultrastructural study of vitelline envelope formation. Cell Tissue Res. 244: 209-214

Witaliński W, Jończy J, Godula J (1986) Spermatogenesis and sperm structure before and after insemination in two acarid mites, Acarus siro L. and Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Acari, Astigmata). Acarologia 27: 41-51

Witaliński W, Łabuda H (1985) Extraocular muscles in the lamprey, Lampetra fluviatilis L. II. Motor end plates. J. Zool., Lond. 207: 311-318

Witaliński W (1985) Structure of the spermatophore in the mite, Trombidium holosericeum (Acari, Trombidiformes). Acarologia 26: 289-294

Witaliński W (1985) Spermiogenesis and structure of spermatozoa in the mite Erythraeus phalangoides (Acari, Erythraeidae). Acarologia 26: 43-53

Witaliński W, Łabuda H (1982) Extraocular muscles in the lamprey, Lampetra fluviatilis L. I. Muscle fibres. Acta anat. 114: 165-176

Witaliński W (1982) Unusual structural changes in mitochondria during spermiogenesis in the oribatid mite, Hafenrefferia gilvipes (Acari). Cell Tissue Res. 226: 465-468

Witaliński W (1982) Spermiogenesis and structure of spermatozoa in the oribatid mite, Hafenrefferia gilvipes (C.L. Koch) (Acari, Oribatida). Int. J. Invert. Reprod. 5: 43-56

Witaliński W, Goniakowska-Witalińska L (1981) Atypical mitochondria in the lung of newt, Triturus alpestris Laur. J. Ultrastruct. Res. 77: 223-231

Witaliński W, Żuwała K (1981) Ultrastructural studies of egg envelopes in harvestmen (Chelicerata, Opiliones). Int. J. Invert. Reprod. 4: 95-106

Witaliński W (1981) Holoparasitus micherdzinskii sp. nov. - a new species of mite of the family Parasitidae (Acari, Mesostigmata). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol. 29: 41-45

Witaliński W (1979) Fine structure of the respiratory system in mites from the family Parasitidae (Acari, Mesostigmata). Acarologia 21: 330-339

Witaliński W (1979) Systematic remarks on the mites of the genus Leptogamasus Trägardh, 1936, sensu Athias-Henriot, 1971 (Parasitidae, Mesostigmata). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol. 27: 749-754

Borysiewicz J, Witaliński W (1979) Effect of N,N'-bis(methylisatin-beta-thiosemicarbazone) 2-methylpiperazine on vaccinia virus replication in vitro and in vivo. Archives of Virology 62: 83-86

Witaliński W (1979) Fine structure of the spermatozoon in the mite Parasitus niveus (Mesostigmata, Acari). Int. J. Invert. Reprod. 1: 141-149

Witaliński W (1979) Fine structure of spermatozoa and some remarks on spermiogenesis in Pergamasus viator Halaš. (Parasitidae). 687 691. In: E. Piffl (ed.), Proc. 4th Int. Congr. Acarology, Saalfelden, 1974. Akademiai Kiado, Budapest, 1979, pp. 752

Witaliński W (1978) Leptogamasus oblitterus n. sp. - a new species from the family Parasitidae (Mesostigmata, Acarina). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol. 26: 531-537

Witaliński W (1977) Leptogamasus bicorniger n. sp. - a new species from the family Parasitidae (Mesostigmata, Acarina). Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol. 25: 515-520

Goniakowska-Witalińska L, Witaliński W (1977) Occurrence of microtubules during erythropoiesis in llama, Lama glama. J. Zool., Lond. 181: 309-313

Witaliński W (1977) Scanning microscopy investigations of egg surface of some mesostigmatic Acari. Pedobiologia 17: 97-101

Witaliński W (1976) Spermatogenesis in free living mite, Pergamasus viator Halaš. (Parasitidae, Mesostigmata). II. Spermiogenesis. Z. mikrosk.-anat. Forsch. 90: 657-680

Witaliński W (1976) Roztocze z rodziny Parasitidae (Acarina, Mesostigmata) Pienińskiego Parku Narodowego. Fragmenta Faunistica 21: 221-232

Goniakowska-Witalińska L, Witaliński W (1976) Evidence for a correlation between the number of marginal band microtubules and the size of vertebrate erythrocytes. J. Cell Sci. 22: 397-401

Witaliński W, Loesch A (1975) Structure of muscle fibres and motor end plates in extraocular muscles of the grass snake, Natrix natrix L. Z. mikrosk.-anat. Forsch. 89: 1133-1146

Witaliński W (1975) Fine structure of vas deferens wall in the mite Pergamasus viator Halaš. (Mesostigmata, Parasitidae). Acarologia 17: 197-207

Witaliński W (1975) Spermatogenesis in free living mite, Pergamasus viator Halaš. (Parasitidae, Mesostigmata). I. Fine structure of spermatozoa. Z. mikrosk.-anat. Forsch. 89: 1-17

Witaliński W (1974) Structure of muscle fibres and motor end plates in the intercostal muscles of lizard, Lacerta agilis L. Z. mikrosk.-anat. Forsch. 88: 796-808

Witaliński W (1973) New species of the genus Leptogamasus Trägardh, 1936, sensu Athias-Henriot, 1971, (Acarina, Parasitidae). Acta Zool. Cracoviensia 18: 271-299

Witaliński W (1972) Mites of the genus Holoparasitus Oudemans, 1936 (Acarina, Parasitidae). Acta Zool. Cracoviensia 17: 217-238

Witaliński W (1971) Mites of the genus Pergamasus Berlese, 1903 (Acarina, Parasitidae), group Crassipes sensu Micherdziński, 1969. Acta Zool. Cracoviensia 16: 669-682

Współpraca naukowa

 • Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań
 • Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Bydgoski im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Florencja, Włochy
 • Dipartimento di Biologia Evolutiva, Universita di Siena, Siena, Włochy
 • Zoologisches Institut und Museum der Ernst Moritz Arndt Universität, Greifswald, Niemcy
 • Department of Zoology, Faculty of Sciences, Comenius University, Bratysława, Słowacja

Dydaktyka

Magistranci

Zemla Paulina (2015) Roztocze z rodziny Parasitidae (Parasitiformes) Ojcowskiego Parku Narodowego – część zachodnia

Michalska Agnieszka (2015) Roztocze z rodziny Parasitidae (Parasitiformes) Ojcowskiego Parku Narodowego - część wschodnia

Laska Alicja (2015) Budowa męskiego układu rozrodczego, spermatogeneza i struktura plemników u roztocza Trachygamasus sp. (Parasitiformes: Parasitidae)

Karcz Magdalena (2015) Budowa męskiego układu rozrodczego i spermatogeneza u roztocza Phorytocarpais fimetorum (Acari: Parasitidae)

Leja Ewelina (2014) Struktura układów rozrodczych u roztocza Chaetodactylus osmiae (Astigmata: Chaetodactylidae), pasożyta pszczół samotnych

Lewandowska Agnieszka (2012) Powstawanie i budowa kompleksów zamykających mostki międzykomórkowe podczas spermatogenezy u niższych kręgowców

Filipek Mateusz (2012) Wpływ delecji na długim ramieniu chromosomu Y u myszy linii B10.BR-Ydel na budowę najądrza

Wojtowicz Paula (2010) Nieprawidłowe procesy podczas tworzenia ogonka plemnika w spermiogenezie u myszy z delecją na długim ramieniu chromosomu Y (linia B10.BR-Ydel)

Florek Maria (2010) Budowa mostków międzykomórkowych w oogenezie u roztoczy z grupy Astigmata (Acari, Actinotrichida)

Dudek Katarzyna (2010) Powody występowania zjawiska ochrony przedkopulacyjnej u roztocza Falculifer rostratus (Buchholz) (Acari, Astigmata, Falculiferidae)

Bijas Katarzyna (2008) Wpływ delecji w chromosomie Y na strukturę plemnika u myszy w szczepie B10.BR Ydel

Bigoś Agata (2008) Pozycja taksonomiczna dwóch gatunków roztoczy z rodzaju Aclerogamasus (Parasitidae), A. holzmannae (Micherdziński, 1969) i A. similis (Willmann, 1953)

Perszewska Katarzyna (2007) Rana dalmatina – występowanie, charakterystyka miejsc i przebiegu rozrodu w Polsce południowo-wschodniej

Gaworek-Michalczenia Marta (2007) Czynniki środowiskowe określające efektywność rozrodu żaby zwinki (Rana dalmatina) na wybranych stanowiskach w Polsce południowo - wschodniej

Borsuk Katarzyna (1998) Porównanie budowy i funkcjonowania endogynium u wybranych rodzajów roztoczy z rodziny Parasitidae (Gamasida, Acari)

Kisała Witold (1997) Budowa męskiego układu rozrodczego u roztoczy z gatunku Pergamasus barbarus Berlese 1904

Licencjaci

Agnieszka Dziuban (2016) Ptaki szponiaste (Accipitriformes)

Anna Pacwa (2016) Adaptacje u ryb głębinowych

Paulina Wojtal (2016) Współczesne torbacze (Marsupialia)

Mielniczek Dominika (2016) Szczerbaki (Xenarthra) – od paleocenu do dziś

Kozub Klaudia (2014) Opieka nad potomstwem u pajęczaków (Arachnida)

Nikołajew Katarzyna (2014) Różnice anatomiczne a metody polowań wielkich kotów afrykańskich

Jaworska Angelika (2014) Budowa plemników i proces spermatogenezy u płazów beznogich (Gymnophiona)

Kłak Aleksandra (2014) Zjawisko konkurencji plemników

Stec Daniel (2013) Biologia roztocza Varroa destructor – pasożyta pszczoły miodnej

Laska Alicja (2013) Mechanizm spermiacji i budowa plemników u roztoczy z rodzaju Pergamasus (Parasitidae)

Dróżdż Dawid (2013) Anatomia funkcjonalna osteodermy tekodontów

Grzybowska Agnieszka (2012) Biologia jaszczurki zwinki, Lacerta agilis L.

Zastawny Olga (2011) Udział procesu apoptozy w chorobach neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mysich modeli parkinsonizmu

Kurleto Klaudia (2011) Ważne taksonomiczne cechy morfologiczne roztoczy z rodzaju Holoparasitus (Acari: Parasitidae: Pergamasinae): badania w SEM

Kucia Marcin (2011) Porównanie aktywności mitochondriów plemników trzech szczepów mieszańcowych myszy laboratoryjnej (CBA, CBA-B7.BR-Ydel, CBA-B14.BR) - metoda fluorescencyjna

Karcz Magdalena (2011) Choroby wywoływane pasożytniczymi stawonogami- Demodex folliculorum, Sarcoptes scabiei, Ixodes ricinus, Pediculus humanus, Dermatobia hominis

Gazda Małgorzata (2011) Echolokacja: wybrane aspekty ewolucyjne, fizjologiczne i ekologiczne, porównanie nietoperzy, waleni i ptaków

Cieszyńska Milena (2011) Struktura jądra i przebieg spermatogenezy u samca roztocza Proctophyllodes fuchsi

Baranowska Anna (2011) Budowa żeńskiego układu rozrodczego u roztoczy z grupy Astigmata, na przykładzie roztocza pierzowego Proctophyllodes fuchsi (Analgoidea: Proctophyllodidae)

Wojtowicz Paula (2009) Struktura plemników witkowych

Dudek Katarzyna (2009) Struktura plemników u roztoczy Cornigamasus lunaris (Acari: Gamasida: Parasitidae)

Stanisławczuk Monika (2007) Struktura żeńskich układów rozrodczych u Astigmata i jej związek z behawiorem rozrodczym

Bigoś Agata (2007) Zjawisko andropolimorfizmu u roztoczy (Acari)

Roztocz
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]