[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.63

Telefon: +48 12 664 5054

E-mail: edyta.podmokla@uj.edu.pl

Tematyka badawcza

 • interakcje pasożyta i gospodarza
 • wpływ ptasiej malarii na dostosowanie ptaków wróblowych
 • zmienność genetyczna organizmów i jej związek z podatnością na infekcje pasożytnicze
 • czynniki kształtujące wzorce rozmieszczenia przestrzennego infekcji pasożytniczych
 • strategie rozrodcze i inwestycje rodzicielskie, kopulacje poza partnerskie, efekty matczyne

Najważniejsze osiągnięcia

 • opracowanie wzorców zapasożycenia u ptaków wróblowych (modraszka, bogatka, muchołówka żałobna)
 • wykrycie pozytywnego związku pomiędzy zapasożyceniem ptasią malarią a sukcesem reprodukcyjnym gospodarzy
 • wykazanie związku zapasożycenia z decyzjami związanymi z angażowaniem się w kopulacje poza parą
 • modelowanie przeżywalności otwartej populacji ptaków z uwzględnieniem wpływu zapasożycenia

Metodyka

 • PCR, ilościowy PCR (qPCR), sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, klonowanie produktu PCR, analiza zmienności loci mikrosatelitarnych
 • analizy immunologiczne: test hemaglutynacji, ELISA
 • analizy filogenetyczne, statystyczne, przestrzenne
 • badania populacyjne ptaków

Publikacje

Publikacje naukowe

Kubacka J, Podmokła E, Korb J, Dubiec A (2020) Heterozygosity and fitness in a threatened songbird : blood parasite infection is explained by single-locus but not genome-wide effects. Journal of Ornithology 161: 803-817.

Janas K, Podmokła E, Lutyk D, Dubiec A, Gustafsson L, Cichoń M, Drobniak S (2018) Influence of haemosporidian infection status on structural and carotenoid-based colouration in the blue tit (Cyanistes caeruleus). Journal of Avian Biology, in press

Podmokła E, Drobniak SM, Rutkowska J (2018) Chicken or egg? Outcomes of experimental manipulations of maternally transmitted hormones depend on administration method - a meta-analysis. Biological Reviews, 93: 1499-1517

Dubiec A, Podmokła E, Harnist I, Mazgajski TD (2018) Haemoparasites of the pied flycatcher: inter-population variation in prevalence and community composition. Parasitology 145: 912-919

Arct A, Sudyka J, Podmokła E, Drobniak SM, Gustafsson L, Cichoń M (2017) Heterozygosity-fitness correlations in the blue tit nestlings (Cyanistes caeruleus) under contrasting rearing conditions. Evolutionary Ecology 31: 803-813

Dubiec A, Podmokła E, Gustafsson L (2017) Intra-individual changes in haemosporidian infections over the nesting period in great tit females. Parasitology Research 116: 2385-2392

Podmokła E, Dubiec A, Drobniak SM, Sudyka J, Krupski A, Arct A, Gustafsson L, Cichoń M (2017) Effect of haemosporidian infections on host survival and recapture rate in the blue tit. Journal of Avian Biology 48: 796-803

Dubiec A, Podmokła E, Zagalska-Neubauer M, Drobniak SM, Arct A, Gustafsson L, Cichoń M (2016) Differential prevalence and diversity of haemosporidian parasites in two sympatric closely related non-migratory passerines. Parasitology 143: 1320-1329

Podmokła E, Dubiec A, Arct A, Drobniak SM, Gustafsson L, Cichoń M (2015) Malaria infection status predicts extra-pair paternity in the blue tit. Journal of Avian Biology 46: 303-306

Podmokła E, Dubiec A, Drobniak SM, Arct A, Gustafsson L, Cichoń M (2014) Determinants of prevalence and intensity of infection with malaria parasites in the blue tit. Journal of Ornithology 155: 721-727

Podmokła E, Dubiec A, Drobniak SM, Arct A, Gustafsson L, Cichoń M (2014) Avian malaria is associated with increased reproductive investment in the blue tit. Journal of Avian Biology 45: 219-224

Arct A, Drobniak SM, Podmokła E, Gustafson L, Cichoń M (2013) Benefits of extra-pair mating may depend on environmental conditions - an experimental study in the blue tit (Cyanistes caeruleus). Behavioral Ecology and Sociobiology 67: 1809-1815

Podmokła E (2011) Transfer matczynych przeciwciał u ptaków. Wszechświat, t. 112, nr 1-3/2011

Współpraca naukowa

 • Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Molecular Ecology and Evolution Lab, Lund University, Lund Szwecja
 • Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Uppsala, Szwecja

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • WBNZ-922 - Zoologia - kręgowce
 • WBNZ-970 - Filogenetyka

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

 • Badania na ptakach wróblowych z wykorzystaniem metod molekularnych
 • Potencjalne tematy:
  - Wpływ zapasożycenia gospodarza na proporcje płci potomstwa
  - Kopulacje poza partnerskie a oporności na infekcje pasożytnicze
  - Wpływ cech krajobrazu na wzorce rozmieszczenia przestrzennego ptasiej malarii
 • własne pomysły studentów (również badania na innych gatunkach)
Parus major Cyanistes caeruleus Parus major Cyanistes caeruleus 14-dniowe modraszki 12-dniowe modraszki 8-dniowe modraszki po zaobrączkowaniu 2-dniowe pisklaki Głodomory Wykluwanie Kompletne gniazdo Kontrola jaj System fotografowania jaj Typowa budka lęgowa 5 minut z bogatką w ręce
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]