[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.66

Telefon: +48 12 664 5057

E-mail: dagmara.podkowa@uj.edu.pl

Metodyka

  • przygotowywanie materiału do badań w mikroskopie ¶wietlnym
  • przygotowywanie materiału do badań w mikroskopie elektronowym

Publikacje

Piprek RP, Kolasa M, Podkowa D, Kloc M, Kubiak JZ (2017) Cell adhesion moleciles expression pat tern indicates that somatic cells arbitrate gonadal sex of differentiating bipotential fetal mouse gonad. Mechanism of Development 147: 17-27

Witaliński W, Podkowa D. 2016. Sperm structure in Parasitidae mites (Parasitiformes: Mesostigmata: Gamasina): Acarologia Acarologia (online first): 3-32.

Witaliński W, Rożej - Pabijan E, Podkowa D. 2014. Gonads in Histiostoma mites (Acariformes: Astigmata): Structure and development. Arthropod Structure & Development43: 385-401.

Wolnicka-Głubisz A, Pecio A, Podkowa D, Płonka PM, Grabacka M. 2013. HGF/SF Increases number of skin melanocytes but does not alter quality Or quantity of follicular melanogenesis. PLOS ONE 8: 1-11.

Wolnicka-Glubisz A, Pecio A, Podkowa D, Kolodziejczyk LM, Plonka PM. 2012. Pheomelanin in the skin of Hymenochirus boettgeri (Amphibia: Anura: Pipidae). Experimental Dermatology 21: 535-561.

Goniakowska-Witalińska L, Pecio A, Podkowa D. 2008. Neuroendocrine cells in the lungs of Amphibians and air-breathing fishes. In: G. Zaccone., E. Cutz, D. Adriaensen, C.A. Nurse, Mauceri A. (eds). Airway Chemoreceptors in the Vertebrates. Science Publishers, Enfield, Jersey, Plymouth 2008, pp. 99 - 123.

D±browski Z, Sano Martins IS, Tabarowski Z, Witkowska-Pelc E, Spadacci Morena DD, Spodaryk K,Podkowa D. 2007. Haematopoiesis in snakes (Ophidia) in early postnatal development. Cell Tissue Research 328: 291-299.

Podkowa D, Goniakowska-Witalińska L. 2003. Morphology of the air-breathing stomach of the catfish Hypostomus plecostomus. Journal of Morphology 257: 147-163.

Podkowa D, Goniakowska-Witalińska L. 2002. Adaptations to the air breathing in the posterior intensine of the catfish (i>Corydoras aeneus, Callichthyidae). A histological and ultrastructural study. Folia biologica (Kraków) 50: 69-82.

Kozica pod Giewontem Tatry droga na Grzesia Zawoja - szlak na Policę
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]