[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Uniwersytet Rolniczy, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Zakład Anatomii Zwierząt, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Budynek Jubileuszowy, pokój nr. 010

Telefon: +48 12 662 40 83

E-mail: a.osikowski@ur.krakow.pl

Tematyka badawcza

 • zastosowanie metod genetycznych do badań nad filogenezą i filogeografią zwierząt
 • funkcja różnego typu sygnałów w trakcie godów u płazów ogoniastych; rola złożonej sygnalizacji godowej w hybrydyzacji pomiędzy blisko spokrewnionymi gatunkami
 • genetyczne podstawy zróżnicowania białkowych feromonów godowych
 • anatomia porównawcza i morfologia kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i porównawczej układu rozrodczego
 • herpetologia (w tym monitoring)
 • malakologia

Najważniejsze osiągnięcia

 • wykazanie asymetrycznych preferencji wobec feromonów godowych własnego i obcego gatunku oraz bodźców wizualnych w parze hybrydyzujących gatunków traszek: zwyczajnej (Lissotriton vulgaris) i karpackiej (L. montandoni)
 • uzyskanie pierwszych sekwencji prekursorów białkowych feromonów godowych u traszki zwyczajnej i karpackiej
 • wykazanie, że samice traszki karpackiej odnoszą wymierne korzyści z poliandrii poprzez wyższy sukces reprodukcyjny w porównaniu z samicami monoandrycznymi
 • stwierdzenie, że podczas przechowywania plemników w spermatece traszek górskich nie zachodzi stratyfikacja plemników pochodzących od różnych samców
 • wykazanie przy użyciu metod molekularnych powszechności poliandrii w naturalnych populacjach traszki górskiej (Ichtyosaura alpestris)
 • udział w badaniach filogeograficznych ślimaków należących do nadrodziny Truncatelloidea, w tym: pierwsze poza kontynentalną Grecją stwierdzenie przedstawicieli rodzaju Daphniola, badania nad przedstawicielami Pseudamnicola, Bythinella i Heleobia
 • udział w opisie męskiego i żeńskiego układu rozrodczego traszki karpackiej oraz płaza beznogiego Typhlonectes natans

Metodyka

 • badania behawioralne
 • techniki molekularne badań nad DNA i RNA: PCR, RACE, klonowanie molekularne, sekwencjonowanie sangerowskie i wielkoskalowe
 • analiza bioinformatyczna danych
 • techniki badań anatomicznych i histologicznych

Publikacje

Publikacje naukowe

Szarowska M, Osikowski A, Hofman S, Falniowski A (2016) Pseudamnicola Paulucci, 1878 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) from the Aegean Islands: a long or short story? Organisms Diversity & Evolution 16: 121-139

Szarowska M, Osikowski A, Hofman S, Falniowski A (2016) Do diversity patterns of the spring-inhabiting snail Bythinella (Gastropoda, Bythinellidae) on the Aegean Islands reflect geological history? Hydrobiologia 765: 225-243

Falniowski A, Georgiev D, Osikowski A, Hofman S (2015) Radiation of Grossuana Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) in the Balkans. Journal of Molluscan Studies. DOI: 10.1093/mollus/eyv062

Osikowski A, Georgiev D, Hofman S, Falniowski A (2015) Does the genetic structure of spring snail Bythinella (Caenogastropoda, Truncatelloidea) in Bulgaria reflect geological history? ZooKeys 518: 67-86

Hofman S, Pabijan M, Osikowski A, Litvinchuk SN, Szymura JM (2015) Phylogenetic relationships among four new complete mitogenome sequences of Pelophylax (Amphibia: Anura) from the Balkans and Cyprus. Mitochondrial DNA. DOI: 10.3109/19401736.20151025266

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Heleobia malzani (Westerlund, 1886) (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Cochliopidae) from Crete and species-level diversity of Heleobia Stimpson, 1865 in Europe. Journal of Natural History 48: 2487-2500

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Divergence preceding Island formation among Aegean insular populations of the freshwater snail genus Pseudorientalia (Caenogastropoda: Truncatelloidea). Zoological Science 31: 680-686

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Daphniola Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) at east Aegean islands. Folia Malacologica 22: 269-275

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Pseudorientalia Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Rissooidea) on Samos island, Aegean Sea. Folia Malacologica 22: 11-20

Hofman S, Pabijan M, Osikowski A, Szymura JM (2014) Complete mitochondrial genome of the Greek marsh frog Pelophylax cretensis (Anura, Ranidae). Mitochondrial DNA. DOI: 10.3109/19401736.2014.974158

Osikowski A (2014) Zimowanie larw traszki górskiej w Gorcach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70: 79-82

Osikowski A, Cierniak-Zuzia K (2013) Cloacal anatomy of the male Carpathian newt, Lissotriton montandoni (Amphibia, Salamandridae), in the breeding season. Zoological Science 30:748-753

Osikowski A (2012) Asymmetric female preferences for courtship pheromones in two closely related newt species, the smooth newt (Lissotriton vulgaris) and the Carpathian newt (L. montandoni) (Salamandridae). Zoological Science 29: 390-395

Osikowski A, Babik W, Grzmil P, Szymura JM (2008) Multiple sex pheromones are expressed in the abdominal glands of the smooth newt (Lissotriton vulgaris) and the Carpathian newt (L. montandoni) (Salamandridae). Zoological Science 25: 587-592

Śliwińska EB, Witek M, Skórka P, Osikowski A, Woyciechowski M (2008) The frequency of multiple paternity in Myrmica scabrinodis from southern Poland. Entomological Science 11: 127-129

Osikowski A (2007) Sperm transport after insemination in the Alpine newt (Triturus alpestris, Caudata, Salamandridae). Folia biologica (Kraków) 55: 109-114

Rafiński J, Osikowski A (2002) Sperm mixing in the Alpine newt (Triturus alpestris). Canadian Journal of Zoology 80: 1293-1298

Osikowski A, Rafiński J (2001) Multiple insemination increases reproductive success of female Montandon's newt (Triturus montandoni, Caudata, Salamandridae). Behavioral Ecology and Sociobiology 49:145-149

Współpraca naukowa

 • Department of Ecology and Environmental Conservation, University of Plovdiv, Bułgaria

Dydaktyka

Traszka zwyczajna Traszka górska
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]