Obecni magistranci Zakładu Anatomii Porównawczej

Hanna Różycka - II r. SUM biologia - dr hab. Krystyna Żuwała

Głównym celem pracy jest przedstawienie budowy narządów węchu i smaku (MŚ, SEM), oraz prześledzenie zmian (ilościowych i jakościowych) w tych narządach wraz ze wzrostem osobników.
Materiałem badawczym są dwa gatunki ryb żyjące w odmiennych środowiskach i o różnych historiach życiowych.

Macrognathus aculeatus (Bloch, 1786)

Słodkowodna ryba z rodziny długonosowatych pochodząca z Azji. Zamieszkuje spokojne wody z piaszczystym dnem. Ubarwienie waha się w odcieniach brązu i zależy od miejsca występowania. Posiada charakterystyczny długi „nos”. W ciągu dnia zagrzebuje się w piasku, a w nocy staje się aktywna.

Szparowate nozdrze wylotowe długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus. Przekrój przez fragment kanału węchowego u długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus. Widoczne blaszki rozety węchowej.

Corydoras aeneus (Gill, 1858)

Gatunek ryby sumokształtnej z rodziny kiryskowatych. Występuje w rzekach i strumieniach Ameryki Południowej (Kolumbia, Trynidad i estuarium La Plata). Ryba o spokojnym i łagodnym charakterze. Dorosłe osobniki brązowo-żółtawe. Specyficzną cechą kiryska spiżowego jest ,,mruganie’’ - ruch gałki ocznej w celu oczyszczenia oka z osadu.

Nozdrze wlotowe i wylotowe u kiryska spiżowego Corydoras aeneus. Fragment łuku skrzelowego z licznymi kubkami smakowymi u kiryska spiżowego Corydoras aeneus. Fragment nabłonka węchowego z widocznymi komórkami węchowymi (KW) u kiryska spiżowego Corydoras aeneus.

Sara Bąk - I r. SUM biologia - dr hab. Maciej Pabijan

Temat: Liczebność i biomasa płazów na wybranych powierzchniach Puszczy Niepołomickiej w odniesieniu do danych historycznych

Celem pracy magisterskiej jest porównanie danych o liczebności i biomasy płazów w północno-wschodniej części Puszczy Niepołomickiej zebranych w latach 2016-2017 z danymi z lat 1967 i 1968 (Głowaciński i Witkowski, 1970). Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem tej samej metody - wyłowu całkowitego na powierzchniach lądowych. Porównanie pozwoli na określenie skali zmian populacyjnych płazów na obszarze Puszczy Niepołomickiej oraz na określenie potencjalnych czynników wpływających na tę zmianę. Wyniki badań dostarczą istotnych informacji dla ochrony gatunkowej płazów. Badania finansowane z Societas Europaea Herpetologica Grant in Herpetology (Maciej Pabijan i Maciej Bonk).

Dwie ogrodzone powierzchnie badawcze w Puszczy Niepołomickiej

Anna Radlicka - I r. SUM biologia - dr hab. Anna Pecio

Obecni licencjaci Zakładu Anatomii Porównawczej

Sławomir Banach III r. biol/geol - dr hab. Maciej Pabijan

Temat: Płazy i gady na wybranych stanowiskach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego Promotor: dr hab. Maciej Pabijan

W ramach pracy licencjackiej prowadzę inwentaryzację herpetologiczną Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten znajduje się na granicy zasięgu herpetofauny nizinnej i górskiej, co pozwala spotkać tu unikatowy zestaw gatunków płazów. Pomimo tego, że park leży blisko Krakowa, jego fauna nadal jest dość słabo rozpoznana i wymaga dalszych badań.

Kamila Czech III r. biologia - dr hab. Jacek M. Szymura

Lucia Gizler III r. biologia - dr hab. Jacek M. Szymura

Sebastian Lassak III r. biologia - dr hab.Krystyna Żuwała

Marcin Maciąg III r. biologia - dr hab. Sebastian Hofman

Ewa Mlyczyńska III r. biologia - dr hab. Jacek M. Szymura

Kinga Świder III r. biologia - dr hab.Krystyna Żuwała

Iga Świtakowska III r. biologia - dr hab.Krystyna Żuwała

  • [Rozmiar: 10469 bajtów]