Zakład Anatomii Porównawczej
im. Henryka Hoyera jr.

Pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej

Witamy serdecznie na naszej stronie!
Od lewej: W. Witaliński, J. Dymek, A. Dymek, R. Piprek, J.M. Szymura, A. Pecio, S. Hofman, M. Pabijan, E. Podmokła, K. Żuwała, D. Podkowa, M. Pis, A. I. Ricoma, I. Rams-Pociecha, P. Mizia, S. Bury, J. Jakóbik. 2021.

Choroby płazów

Ruszyła akcja zbierania informacji o chorobach i patogenach płazów w Polsce! Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Grupy Roboczej ds. Chorób Płazów w Polsce i dzielenia się informacjami o chorych płazach!

Aktualności

Uwaga studenci zainteresowani ewolucją układu nerwowego!

Polecamy dwa świetne wykłady dr hab. Rafała Pipreka, na kanale Copernicus Center, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1) o powstaniu i ewolucji mózgu:

https://www.youtube.com/watch?v=khsfDZ8bKR4

2) De sensibus, a więc słów kilka o zmysłach

https://www.youtube.com/watch?v=CkaEjv69Gz0&t=84s

Aktualizacji statusu gniewosza plamistego w Polsce, autorstwa Aleksandry Kolanek (Uniwersytet Wrocławski) oraz naszego pracownika Staszka Burego w ramach działalności Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX:

http://www.natrix.org.pl/status-gniewosza-w-polsce/?fbclid=IwAR2qtrD0FRmVy0bXK0H7adGfYrVPPj3SVyUTnQcGUnQIAtMBlL4Hkkw5xlY

Praca dla zoologa - asystent/adiunkt

Miejsce

Zakład Anatomii Porównawczej (ZAP), Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Stanowisko

Poszukujemy osoby przynajmniej z doktoratem (dyscyplina: biologia), którą możemy zatrudnić na stanowisku asystenta lub adiunkta na pełnym etacie badawczo-dydaktycznym.

Pożądane kwalifikacje

 • Zainteresowania w szeroko pojętej biologii porównawczej, z zastosowaniem współczesnych metod badawczych
 • Zainteresowania ewolucją, filogenezą i zróżnicowaniem kręgowców na poziomie fenotypu i genotypu
 • Dydaktyka w zakresie anatomii porównawczej kręgowców, zoologii kręgowców, histologii, ewentualnie innych kursów prowadzonych przez ZAP (http://zap-uj.pl/dydaktyka.html)
 • Umiejętność zdobywania zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe
 • Biegła znajomość języka angielskiego

  Wspieramy możliwość rozwoju własnych pomysłów badawczych w zakresie anatomii, histologii, ewolucyjnej biologii rozwoju, filogenetyki molekularnej, ekologii molekularnej, badań stref mieszańcowych i taksonomii kręgowców.

  Zainteresowanych prosimy o wstępny kontakt, natomiast pełna treść konkursu zostanie ogłoszona w kwietniu 2022. Start do negocjacji, optymalnie od października 2022.

  Kontakt

  dr hab. Maciej Pabijan, prof. UJ
  maciej.pabijan@uj.edu.pl

  Postdoc opportunity

  Mitonuclear co-adaptation and speciation in amphibians

  We seek a motivated PhD interested in pursuing a post-doc focused on mitonuclear co-adaptation and its role in amphibian speciation.

  Mitochondrial protein complexes involved in aerobic respiration are encoded in mitochondrial DNA and nuclear DNA, a condition necessitating co-adaptation between the two genomes. Mitonuclear co-adaptation is broken up by recombination when individuals from divergent lineages (such as different species) mate and produce hybrid progeny. Mitonuclear incompatibilities, i.e. the mismatch between gene products encoded by the mtDNA of one species and nDNA of another, may constitute important postzygotic reproductive barriers. However, several basic aspects of this potentially universal reproductive isolation mechanism remain poorly known. The goal of this project is to evaluate the role of mitonuclear co-adaptation in amphibian speciation.

  The post-doc will participate in attaining one or more of the following aims of the project: (1) assess the concordance of patterns of sequence divergence in mtDNA- and nDNA-encoded genes involved in mitochondrial metabolism across the contact zones of hybridizing amphibian species, (2) evaluate the causes of widespread mtDNA introgression in amphibians, (3) assay the functional and fitness consequences of mitonuclear incompatibility in tadpoles.

  The post-doc will join a team of researchers led by Maciej Pabijan (http://zap-uj.pl/pabijan_en.html) at the Institute of Zoology and Biomedical Research at Jagiellonian University in Kraków.

  The position involves molecular lab work (targeted sequencing), demographic modelling and participation in an experiment on tadpole fitness and function in relation to mitonuclear discordance. Depending on his/her interests, the candidate may also contribute to field work (amphibian sampling) in Poland and beyond. The project is funded by the National Science Centre of Poland. The post-doc position is for 30 months with a salary of ~7 000 PLN (~1 550 Euro) per month, which is reasonable considering the lower living costs of Kraków compared to other European cities. The starting date is negotiable but preferably April or May 2022. For more information contact Maciej Pabijan (maciej.pabijan@uj.edu.pl)

  "I płazy mają swoje zarazy...": portal Nauka w Polsce MEiN, o artykule dotyczący płazich patogenach napisany m.in. przez pracowników Zakładu Anatomii Porównawczej.

  https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,89938,i-plazy-maja-swoje-zarazy-zbadano-patogeny-zagrazajace-polskim-plazom.html

  Polecamy audycję w programie WIST (Jedynka), z dr Stanisławem Burym "Fascynująca przyroda - tajemnice świata gadów." (audycja z 23.08.2021)

  https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka/9352,WIST-konkurs-popularnonaukowy

  Ciekawa audycja w Polskim Radiu/Jedynka, wywiad z naszym pracownikiem, dr Stanisławem Burym: "Jak się zachować gdy spotkamy w lesie węża":

  https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2790652,Jak-sie-zachowac-gdy-spotkamy-w-lesie-weza

  Interesujący tekst o rzekomej pladze żmii autorstwa Stanisława Burego w Nauce dla Przyrody:

  https://naukadlaprzyrody.pl/2021/05/19/plaga-zmij//

  Nowy tekst o wymieraniu płazów autorstwa
  M. Pabijana i W. Babika
  w Nauce dla Przyrody:

  https://naukadlaprzyrody.pl/2020/12/15/globalne-wymieranie-plazow/

  Globalne wymieranie płazów – Nauka dla Przyrody
  Trzydzieści lat temu, w 1989 roku w Canterbury w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy ogólnoświatowy kongres herpetologiczny (poświęcony badaniom płazów i gadów). W czasie tego kongresu, wymieniając się doświadczeniami, badacze z różnych części świata zauważyli coś bardzo niepokojącego. Otóż naukowcy z różnych kontynentów zgodnie stwierdzili, że obserwują zanikanie ...

  UWAGA!

  Ważne ostrzeżenie przed nową falą pseudonauki, która od roku stara się wedrzeć do polskich uczelni: fundacja En Arche próbuje przeszczepić na polski grunt negacjonizm ewolucyjny oraz niefalsyfikowalną ideę Inteligentnego Projektu. Nie dajmy się nabrać na pseudonaukowe wymysły fundamentalistów religijnych!
  Tu link do ostrzeżenia:
  https://www.kwantowo.pl/2020/11/08/w-sprawie-inteligentnego-projektu/

  Drugie POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

  sympozjum (23 kB)

  W dniach 23-24 listopada 2019 odbyło się drugie Polskie Sympozjum Herpetologiczne we Wrocławiu, w którym brali udział studenci oraz pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej. Paulina Jośko przedstawiła referat na temat systemów genetycznych żab zielonych w Dolinie Górnej Wisły (temat pracy magisterskiej), Lara Mołoniewicz przedstawiła wyniki badań nad żabą zwinką na Roztoczu (wstępne wyniki do pracy magisterskiej), Joanna Jakóbik przygotowała poster o prewalencji Batrachochytrium dendrobatidis w populacjach płazów (temat pracy licencjackiej), a Maciej Pabijan przedstawił najnowsze wyniki na temat występowania trzech groźnych patogenów (B. dendrobatidis, B. salamandrivorans, Ranavirus) płazów Polski. Na sympozjum do Wrocławia przybyła liczna reprezentacja UJ.

  Odtworzone stawy na Kampusie UJ

  Tereny w okolicach Kampusu UJ charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością i są cenne przyrodniczo. Niestety wiele gatunków roślin i zwierząt wycofała się z tego obszaru na skutek melioracji, zaśmiecania i postępującej zabudowy. Tam gdzie dawniej były podmokłe łąki i żyzne pastwiska, dziś mamy śmietnik budowlany oraz sztuczne trawniki. Wydział Biologii UJ próbuje choćby na małą skalę pomóc przyrodzie poprzez odtworzenie w tym miejscu drobnych stawów, w których różne gatunki zwierząt znajdują dogodne warunki życia. Drugim celem budowy stawów to wspieranie „małej retencji” wody w krajobrazie. W wyniku nadmiernej melioracji i regulacji rzek mamy dziś w Polsce problemy z wodą. Zazwyczaj jest jej za mało, gdyż gleby są przesuszone na skutek postępującej melioracji oraz zasypywania i niszczenia oczek wodnych w krajobrazie. Z drugiej strony, jak dużo deszczu spadnie, to woda bardzo szybko spływa uregulowanymi rzekami do morza. Można temu przeciwdziałać w skali lokalnej budując niewielkie zbiorniki wodne, stawy i zastawki na ciekach.

  Do odtworzonych stawów na Kampusie UJ pierwsze owady i płazy weszły już miesiąc po ich wykopaniu, a w czerwcu 2019 odnotowaliśmy rozród 3 gatunków płazów! Tematem tym zajęła się studentka Zakładu Anatomii Porównawczej, p. Jagoda Stawiarska, która monitoruje płazy i owady wchodzące do nowo utworzonych siedlisk wodnych.

  Festiwal Nauki 2019

  W trakcie Festiwalu Nauki 2019 studenci naszego zakładu przygotowali warsztaty: „Niezwykłe życie płazów – rozwój i rozród”. Na warsztatach można było poznać fascynujące przykłady cyklu życia płazów oraz ich różnorodne strategie rozrodcze. Była możliwość oglądania żywych przedstawicieli fauny rodzimej, jak i egzotycznej. Płazy cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych.

  Pierwsze POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

  sympozjum (23 kB)

  W dniach 8-9 grudzień 2018 odbyło się pierwsze Polskie Sympozjum Herpetologiczne, na którym Zakład Anatomii Porównawczej był licznie reprezentowany. Wykład plenarny wygłosił Profesor Jacek M. Szymura, Maciej Pabijan przedstawił referat na temat zmian liczebności płazów w Puszczy Niepołomickiej na przestrzeni ostatnich 50ciu lat, nasza absolwentka Iza Sadza podsumowała 4 lata studiów nad batrachofauną Tatrzańskiego Parku Narodowego, a studenci Sara Bąk, Joanna Jakóbik, Paulina Jośko i Jakub Zając przedstawili wyniki swoich prac dyplomowych.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Sympozjum.

  Dni Gadów 2017

  W trakcie Dni Gadów organizowanych przez Koło Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej UJ, nasi doktoranci prowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich pt. „Oznaczanie kręgowców”, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych płazów i gadów, po czym odbyła się również wystawa naszych preparatów makroskopowych. Dr hab. Maciej Pabijan wygłosił referat pt. „Pochodzenie i różnorodność płazów i gadów Madagaskaru”.

  Festiwal Nauki 2017

  W trakcie Festiwalu Nauki 2017 doktoranci i magistrantka naszego zakładu przygotowali prezentację: JAK RYBY KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OTOCZENIEM. Preparaty anatomiczne i mikroskopowe oraz zdjęcia z mikroskopów elektronowych cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego typu konkursach z nagrodami

  Na fotografii od lewej: (na dole) mgr Anna Dymek, Hanna Różycka
  (na górze) mgr Jakub Dymek, mgr Józef Różański


  Jubileusz 125 rocznicy istnienia Zakładu Anatomii Porównawczej już za nami

 • Żaba jeziorkowa Jaszczurka zwinka Ptychadena_mascareniensis
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]