Zakład Anatomii Porównawczej
im. Henryka Hoyera jr.

Pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej

Witamy serdecznie na naszej stronie!
Od lewej: W. Witaliński, J. Dymek, A. Dymek, R. Piprek, J.M. Szymura, A. Pecio, S. Hofman, M. Pabijan, E. Podmokła, K. Żuwała, D. Podkowa, M. Pis, A. I. Ricoma, I. Rams-Pociecha, P. Mizia, S. Bury, J. Jakóbik. 2021.

Choroby płazów

Ruszyła akcja zbierania informacji o chorobach i patogenach płazów w Polsce! Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Grupy Roboczej ds. Chorób Płazów w Polsce i dzielenia się informacjami o chorych płazach!

Aktualności

"I płazy mają swoje zarazy...": portal Nauka w Polsce MEiN, o artykule dotyczący płazich patogenach napisany m.in. przez pracowników Zakładu Anatomii Porównawczej.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,89938,i-plazy-maja-swoje-zarazy-zbadano-patogeny-zagrazajace-polskim-plazom.html

Praca magisterska:

Poszukujemy studentów chętnych do prowadzenia badań w ramach projektu badawczego NCN "Związek pomiędzy zmiennością receptorów toll-like a występowaniem zakażeń wywołanych przez pasożytnicze pierwotniaki na przykładzie ptaków wróblowych".
Zapraszamy do przeczytania szczegółów

Polecamy audycję w programie WIST (Jedynka), z dr Stanisławem Burym "Fascynująca przyroda - tajemnice świata gadów." (audycja z 23.08.2021)

https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka/9352,WIST-konkurs-popularnonaukowy

Ciekawa audycja w Polskim Radiu/Jedynka, wywiad z naszym pracownikiem, dr Stanisławem Burym: "Jak się zachować gdy spotkamy w lesie węża":

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2790652,Jak-sie-zachowac-gdy-spotkamy-w-lesie-weza

Interesujący tekst o rzekomej pladze żmii autorstwa Stanisława Burego w Nauce dla Przyrody:

https://naukadlaprzyrody.pl/2021/05/19/plaga-zmij//

Nowy tekst o wymieraniu płazów autorstwa
M. Pabijana i W. Babika
w Nauce dla Przyrody:

https://naukadlaprzyrody.pl/2020/12/15/globalne-wymieranie-plazow/

Globalne wymieranie płazów – Nauka dla Przyrody
Trzydzieści lat temu, w 1989 roku w Canterbury w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy ogólnoświatowy kongres herpetologiczny (poświęcony badaniom płazów i gadów). W czasie tego kongresu, wymieniając się doświadczeniami, badacze z różnych części świata zauważyli coś bardzo niepokojącego. Otóż naukowcy z różnych kontynentów zgodnie stwierdzili, że obserwują zanikanie ...

Praca licencjacka na temat właściwości krwi gadów
Bachelor thesis about the hematology of reptiles

Powinowactwo hemoglobiny do tlenu i pojemność tlenowa krwi to czynniki o istotnym znaczenia dla wydolności tlenowej organizmu, a w konsekwencji jego dostosowania. Podejrzewamy, że obie zmienne mogą być istotnie związane z rozmiarem czerwonych krwinek czyli erytrocytów. Mniejsze erytrocyty charakteryzują się większą relatywną powierzchnią błony komórkowej, dzięki czemu dostęp hemoglobiny do tlenu może być ułatwiony. W konsekwencji gatunki charakteryzujące się mniejszymi erytrocytami powinny wykazywać wyższe tempo wiązania tlenu przez hemoglobinę, a także większą całkowitą ilość tlenu związanego we krwi. Testowanie tych hipotez stanowi cel proponowanej pracy.

Praca będzie polegać na analizie danych literaturowych na temat zmiennych hematologicznych, powinowactwa hemoglobiny do tlenu i pojemność tlenowej krwi u różnych gatunków gadów. Baza zawierająca te dane będzie następnie wykorzystana do analiz statystycznych polegających na testowaniu korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami z uwzględnieniem filogenezy badanych gatunków.

Temat wymaga sporej ilości pracy z literaturą specjalistyczną i anglojęzyczną, dlatego poszukujemy osoby zmotywowanej, zainteresowanej fizjologią gadów, ewentualnie studentów będących jeszcze na II roku. Docelowo będziemy starać się opublikować efekty pracy w czasopiśmie naukowym, jeśli uzyskane wyniki będą obiecujące.

Kontakt:
Dr Stanisław Bury
Zakład Anatomii Porównawczej
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
mail: stanislaw.bury@uj.edu.pl

UWAGA!

Ważne ostrzeżenie przed nową falą pseudonauki, która od roku stara się wedrzeć do polskich uczelni: fundacja En Arche próbuje przeszczepić na polski grunt negacjonizm ewolucyjny oraz niefalsyfikowalną ideę Inteligentnego Projektu. Nie dajmy się nabrać na pseudonaukowe wymysły fundamentalistów religijnych!
Tu link do ostrzeżenia:
https://www.kwantowo.pl/2020/11/08/w-sprawie-inteligentnego-projektu/

Licencjat:

Poszukujemy studentki/studenta do genotypowania żab zielonych (Pelophylax spp). Praca laboratoryjna: izolacja DNA genomowego, PCR, sekwencjonowanie DNA, opcjonalnie qPCR w celu diagnozowania patogenów żab (Batrachochytrium). Osoby zainteresowane proszę o kontakt: maciej.pabijan@uj.edu.pl.

Praca magisterska:

Poszukujemy studentki/studenta do genotypowania żab zielonych (Pelophylax spp) z populacji zamieszkujących stawy rybne w Dolinie Górnej Wisły. Jest to praca w terenie (odłowy żab) oraz w laboratorium: izolacja DNA genomowego, PCR, sekwencjonowanie DNA. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: maciej.pabijan@uj.edu.pl.

Poszukujemy studentów chętnych do pracy terenowej na ptakach

MIEJSCE BADAŃ: GOTLANDIA

TERMIN: WIOSNA 2020 (11.05-21.06.2020)

Zapraszamy do przeczytania szczegółów...!

... oraz wrażeń studentów z poprzedniego sezonu!

Drugie POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

sympozjum (23 kB)

W dniach 23-24 listopada 2019 odbyło się drugie Polskie Sympozjum Herpetologiczne we Wrocławiu, w którym brali udział studenci oraz pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej. Paulina Jośko przedstawiła referat na temat systemów genetycznych żab zielonych w Dolinie Górnej Wisły (temat pracy magisterskiej), Lara Mołoniewicz przedstawiła wyniki badań nad żabą zwinką na Roztoczu (wstępne wyniki do pracy magisterskiej), Joanna Jakóbik przygotowała poster o prewalencji Batrachochytrium dendrobatidis w populacjach płazów (temat pracy licencjackiej), a Maciej Pabijan przedstawił najnowsze wyniki na temat występowania trzech groźnych patogenów (B. dendrobatidis, B. salamandrivorans, Ranavirus) płazów Polski. Na sympozjum do Wrocławia przybyła liczna reprezentacja UJ.

Odtworzone stawy na Kampusie UJ

Tereny w okolicach Kampusu UJ charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością i są cenne przyrodniczo. Niestety wiele gatunków roślin i zwierząt wycofała się z tego obszaru na skutek melioracji, zaśmiecania i postępującej zabudowy. Tam gdzie dawniej były podmokłe łąki i żyzne pastwiska, dziś mamy śmietnik budowlany oraz sztuczne trawniki. Wydział Biologii UJ próbuje choćby na małą skalę pomóc przyrodzie poprzez odtworzenie w tym miejscu drobnych stawów, w których różne gatunki zwierząt znajdują dogodne warunki życia. Drugim celem budowy stawów to wspieranie „małej retencji” wody w krajobrazie. W wyniku nadmiernej melioracji i regulacji rzek mamy dziś w Polsce problemy z wodą. Zazwyczaj jest jej za mało, gdyż gleby są przesuszone na skutek postępującej melioracji oraz zasypywania i niszczenia oczek wodnych w krajobrazie. Z drugiej strony, jak dużo deszczu spadnie, to woda bardzo szybko spływa uregulowanymi rzekami do morza. Można temu przeciwdziałać w skali lokalnej budując niewielkie zbiorniki wodne, stawy i zastawki na ciekach.

Do odtworzonych stawów na Kampusie UJ pierwsze owady i płazy weszły już miesiąc po ich wykopaniu, a w czerwcu 2019 odnotowaliśmy rozród 3 gatunków płazów! Tematem tym zajęła się studentka Zakładu Anatomii Porównawczej, p. Jagoda Stawiarska, która monitoruje płazy i owady wchodzące do nowo utworzonych siedlisk wodnych.

Festiwal Nauki 2019

W trakcie Festiwalu Nauki 2019 studenci naszego zakładu przygotowali warsztaty: „Niezwykłe życie płazów – rozwój i rozród”. Na warsztatach można było poznać fascynujące przykłady cyklu życia płazów oraz ich różnorodne strategie rozrodcze. Była możliwość oglądania żywych przedstawicieli fauny rodzimej, jak i egzotycznej. Płazy cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Pierwsze POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

sympozjum (23 kB)

W dniach 8-9 grudzień 2018 odbyło się pierwsze Polskie Sympozjum Herpetologiczne, na którym Zakład Anatomii Porównawczej był licznie reprezentowany. Wykład plenarny wygłosił Profesor Jacek M. Szymura, Maciej Pabijan przedstawił referat na temat zmian liczebności płazów w Puszczy Niepołomickiej na przestrzeni ostatnich 50ciu lat, nasza absolwentka Iza Sadza podsumowała 4 lata studiów nad batrachofauną Tatrzańskiego Parku Narodowego, a studenci Sara Bąk, Joanna Jakóbik, Paulina Jośko i Jakub Zając przedstawili wyniki swoich prac dyplomowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Sympozjum.

Dni Gadów 2017

W trakcie Dni Gadów organizowanych przez Koło Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej UJ, nasi doktoranci prowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich pt. „Oznaczanie kręgowców”, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych płazów i gadów, po czym odbyła się również wystawa naszych preparatów makroskopowych. Dr hab. Maciej Pabijan wygłosił referat pt. „Pochodzenie i różnorodność płazów i gadów Madagaskaru”.

Festiwal Nauki 2017

W trakcie Festiwalu Nauki 2017 doktoranci i magistrantka naszego zakładu przygotowali prezentację: JAK RYBY KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OTOCZENIEM. Preparaty anatomiczne i mikroskopowe oraz zdjęcia z mikroskopów elektronowych cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego typu konkursach z nagrodami

Na fotografii od lewej: (na dole) mgr Anna Dymek, Hanna Różycka
(na górze) mgr Jakub Dymek, mgr Józef Różański


Jubileusz 125 rocznicy istnienia Zakładu Anatomii Porównawczej już za nami

Żaba jeziorkowa Jaszczurka zwinka Ptychadena_mascareniensis
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]