[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.63

Telefon: +48 12 664 5054

E-mail: s.hofman@uj.edu.pl

Tematyka badawcza

 • hybrydyzacja, analiza genetyczna stref mieszańcowych
 • biologia, morfologia i anatomia płazów
 • specjacja, filogeneza i filogeografia płazów
 • taksonomia i biogeografia słodko- i słonowodnych ślimaków

Najważniejsze osiągnięcia

 • poznanie dziedziczenia i sprzężeń genetycznych markerów diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu dynamiki stref mieszańcowych kumaków (Bombina)
 • określenie struktury genetycznej stref mieszańcowych kumaków w 3 transektach o odmiennym tle genetycznym oraz wzorów introgresji mtDNA w obrębie tych stref
 • zbadanie zróżnicowania genetycznego dwóch gatunków kumaków w Europie, określenie ich pokrewieństw filogenetycznych oraz odtworzenie ich postglacjalnej historii i demografii
 • poznanie i analiza filogenetyczna kompletnych genomów mitochondrialnych europejskich gatunków żab zielonych (Pelophylax)
 • określenie wewnątrzgrupowych pokrewieństw filogenetycznych oraz geograficznych wzorców zmienności dla kilku rodzajów ślimaków z nadrodziny Truncatelloidea

Metodyka

 • elektroforeza allozymów
 • PCR, sekwencjonowanie DNA, klonowanie DNA
 • analizy filogenetyczne
 • badania terenowe
 • techniki histologiczne i histochemiczne

Publikacje

Publikacje naukowe

Hofman S., Rysiewska A., Osikowski A., Grego J., Sket B., Prevorčnik S., Zagmajster M., Falniowski A. 2018. Phylogenetic relationships of the Balkan Moitessieriidae (Caenogastropoda: Truncatelloidea). Zootaxa 4486: 311-339.

Płytycz B., Bigaj J., Osikowski A., Hofman S., Falniowski A., Panz T., Grzmil P., Vandenbulcke F. 2018. The existence of fertile hybrids of closely related model earthworm species, Eisenia andrei and E. fetida. PLoS ONE 13(1): e0191711. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191711

Osikowski A., Hofman S., Rysiewska A., Sket B., Prevorčnik S., Falniowski A. 2018. A case of biodiversity overestimation in the Balkan Belgrandiella A. J. Wagner, 1927 (Caenogastropoda: Hydrobiidae): molecular divergence not paralleled by high morphological variation. Journal of Natural History 52: 323–344.

Grego J., Glöer P., Rysiewska A., Hofman S., Falniowski A. 2018. A new Montenegrospeum species from south Croatia (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae). Folia Malacologica 26: 25-34.

Grego J, Hofman S, Mumladze L, Falniowski A (2017) Agrafia Szarowska et Falniowski, 2011 (Caenogastropoda: Hydrobiidae) in the Caucasus. Folia Malacologica 25: 237-247

Osikowski A, Hofman S, Georgiev D, Rysiewska A, Falniowski A (2017) Unique, Ancient Stygobiont Clade of Hydrobiidae (Truncatelloidea) in Bulgaria: the Origin of Cave Fauna. Folia Biologica (Kraków) 65: 79-93

Kolenda K, Pietras-Lebioda A, Hofman S, Ogielska M, & Pabijan M (2017) Preliminary genetic data suggest the occurrence of the Balkan water frog, Pelophylax kurtmuelleri, in southwestern Poland. Amphibia-Reptilia 38: 187-196

Georgiev D, Osikowski A, Hofman S, Rysiewska A, Falniowski A (2017) Contribution of the Bulgarian stygobiont Truncatelloidea (Caenogastropoda). Folia Malacologica 25: 15-25

Rysiewska A, Prevorčnik S, Osikowski A, Hofman S, Beran L, Falniowski A (2017) Phylogenetic relationships in Kerkia and introgression between Hauffenia and Kerkia (Caenogastropoda: Hydrobiidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 55: 106-117

Falniowski A, Hofman S, Rysiewska A (2016) A new species of Bythinella Moquin-Tandon, 1855 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) from Naxos island, Greece. Folia Malacologica 24: 185-192

Osikowski A, Hofman S, Georgiev D, Kalcheva S, Falniowski A (2016) Aquatic snails Ecrobia maritima (Milaschewitsch, 1916) and E. ventrosa (Montagu, 1803) (Caenogastropoda: Hydrobiidae) in the east Mediterranean and Black Sea. Annales Zoologici 66: 477-486

Rysiewska A, Georgiev D, Osikowski A, Hofman S, Falniowski A (2016) Pontobelgrandiella Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Hydrobiidae): A recent invader of subterranean waters? Journal of Conchology 42: 193-203

Beran L, Osikowski A, Hofman S, Falniowski A (2016) Islamia zermanica (Radoman, 1973) (Caenogastropoda: Hydrobidae): morphological and molecular distinctness. Folia Malacologica 24: 25-30

Szarowska M, Osikowski A, Hofman S, Falniowski A (2016) Do diversity patterns of the spring-inhabiting snail Bythinella (Gastropoda, Bythinellidae) on the Aegean Islands reflect geological history? Hydrobiologia 765: 225-243

Falniowski A, Georgiev D, Osikowski A, Hofman S (2016) Radiation of Grossuana Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) in the Balkans. Journal of Molluscan Studies. DOI: 10.1093/mollus/eyv062

Szarowska M, Osikowski A, Hofman S, Falniowski A (2016) Pseudamnicola Paulucci, 1878 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) from the Aegean Islands: a long or short story? Organisms Diversity & Evolution 16: 121-139

Hofman S, Pabijan M, Osikowski A, Litvinchuk SN, Szymura JM (2016) Phylogenetic relationships among four new complete mitogenome sequences of Pelophylax (Amphibia: Anura) from the Balkans and Cyprus. Mitochondrial DNA 27: 3434-3437

Hofman S, Pabijan M, Osikowski A, Szymura JM (2016) Complete mitochondrial genome of the Greek marsh frog Pelophylax cretensis (Anura, Ranidae). Mitochondrial DNA 27: 1995-1996

Osikowski A, Georgiev D, Hofman S, Falniowski A (2015) Does the genetic structure of spring snail Bythinella (Caenogastropoda, Truncatelloidea) in Bulgaria reflect geological history? ZooKeys 518: 67-86

Beran L, Hofman S, Falniowski A (2015) Tanousia zrmanjae (Brusina, 1866) (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Hydrobidae): A living fossil. Folia Malacologica 23: 263-271

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Heleobia malzani (Westerlund, 1886) (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Cochliopidae) from Crete and species-level diversity of Heleobia Stimpson, 1865 in Europe. Journal of Natural History 48: 2487-2500

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Divergence preceding Island formation among Aegean insular populations of the freshwater snail genus Pseudorientalia (Caenogastropoda: Truncatelloidea). Zoological Science 31: 680-686

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Daphniola Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Truncatelloidea) at east Aegean islands. Folia Malacologica 22: 269-275

Szarowska M, Hofman S, Osikowski A, Falniowski A (2014) Pseudorientalia Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Rissooidea) on Samos island, Aegean Sea. Folia Malacologica 22: 11-20

Szarowska M, Hofman S, Falniowski A (2013) Vinodolia fiumana Radoman, 1973 (Caenogastropoda: Rissooidea): Rediscovery and relationships of a species presumed extinct. Folia Malacologica 21: 135-142

Pabijan M, Wandycz A, Hofman S, Węcek K, Piwczyński M, Szymura JM (2013) Complete mitochondrial genomes resolve phylogenetic relationships within Bombina (Anura: Bombinatoridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 63-74

Bonk M, Bury S, Hofman S, Szymura JM, Pabijan M (2012) A reassessment of the northeastern distribution of Rana dalmatina (Bonaparte, 1840). Herpetology Notes 5: 345-354

Hofman S, Pabijan M, Dziewulska-Szwajkowska D, Szymura JM (2012) Mitochondrial genome organization and divergence in hybridizing central European water frogs of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Ranidae). Gene 491: 71-80

Fijarczyk A, Nadachowska K, Hofman S, Litvinchuk SN, Babik W, Stuglik M, Gollmann G, Choleva L, Cogalniceanu D, Vukov T, Džukić G, Szymura JM (2011) Nuclear and mitochondrial phylogeography of the European fire-bellied toads Bombina bombina and Bombina variegata supports their independent histories. Molecular Ecology 20: 3381-3398

Hofman S, Spolsky C, Uzzell T, Cogălniceanu D, Babik W, Szymura JM (2007) Phylogeography of the fire-bellied toads Bombina: independent Pleistocene histories inferred from mitochondrial genomes. Molecular Ecology 16: 2301-2316

Hofman S, Szymura JM (2007) Limited mitochondrial DNA introgression in a Bombina hybrid zone. Biological Journal of the Linnaean Society 91: 295-306

Yanchukov A , Hofman S, Szymura JM, Mezhzherin SV, Morozov-Leonov SY, Barton NH, Nürnberger B (2006) Hybridization of Bombina bombina and B. variegata (Anura, Discoglossidae) at a sharp ecotone in western Ukraine: comparisons across transects and over time. Evolution 60: 583-600

Nürnberger B, Hofman S, Förg-Brey B, Praetzel G, Maclean A, Szymura JM, Abbott CM, Barton NH (2003) A linkage map for the hybridising toads Bombina bombina and B. variegata (Anura: Discoglossidae). Heredity 91: 136-142

Hofman S, Szymura JM (2000) Inheritance of allozyme loci in Bombina: second linkage group established. Biochemical Genetics 38: 267-274

Hofman S, Szymura JM (1998) Rozmieszczenie kumaków Bombina Oken, 1816 w Polsce. Przegląd Zoologiczny 42: 171-185

Doniesienia konferencyjne

Szymura JM, Šandera M., Bülbül U, Alpagut-Kerskin N, Choleva L, Wandycz A, Hofman S (2013) Drang nach Westen: Is the fire-bellied toad a ring species? Speciation 2013, Montpellier, 27-29 maja

Hofman S, Pabijan M, Dziewulska-Szwejkowska D, Szymura JM (2011) Comparative analysis of mitochondrial genomes in waterfrogs of the Pelophylax esculentus complex. Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica, Luxembourg, 25-29 września

Wandycz A, Węcek K, Hofman S, Pabijan M, Szymura JM (2010) The fire-bellied toad and the fire of life: fast evolution of mitochondrial control region coincides with unique life style, Speciation 2010 – First European Conference on Speciation Research, Laxenburg, Austria, 13-15 grudnia

Hofman S, Gollmann G, Pabijan M, Szymura JM (2007) Interakcje jądrowo-cytoplazmatyczne w strefie mieszańcowej kumaków. Ogólnopolski kongres zoologiczny, zmienność-adaptacja-ewolucja, Olsztyn, 12-16 września

Szymura JM, Pabijan M, Hofman S, Gollmann G, Wandycz A (2007) Can negative cytonuclear interactions explain mtDNA patterns in Bombina hybrid zones? 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Szwecja, 20-25 sierpnia

Gollmann G, Hofman S, Pabijan M, Szymura JM (2007) Cytonuclear associations in Bombina hybrid zones from the Danube basin. 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Szwecja, 20-25 sierpnia

Hofman S, Babik W, Szymura JM (2005) Deep subdivision of mtDNA lineages in hybridizing fire-bellied toads Bombina bombina and B. variegata. 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Kraków, 15-20 sierpnia

Yanchukov AW, Hofman S, Szymura JM, Morozov-Leonov SYu, Mezhzerin SV, Barton NH, Nürnberger B (2005) The new comparative study of the hybrid zone between Bombina bombina and B. variegata in Western Ukraine. 10th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Kraków, 15-20 sierpnia

Hofman S, Szymura JM (2004) Filogeografia DNA mitochondrialnego kumaków. VII Ogólnopolska konferencja herpetologiczna, Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Kraków, 28-29 września

Hofman S, Szymura JM (2004) Filogeografia kumaków – przymiarka druga. Zmienność i ewolucja, konferencja poświecona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, Poznań, 16-18 czerwca

Hofman S, Szymura JM (2003) Przepływ genów jądrowych i cytoplazmatycznych w strefie mieszańcowej kumaków Bombina bombina i B. variegata. Zoologia na progu XXI wieku, Konferencja Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Toruń, 15-18 września

Hofman S, Szymura JM (2003) Nuclear and mitochondrial gene flow in a Bombina hybrid zone. 9th Congress of European Society for Evolutionary Biology, Leeds, United Kingdom, 18-24 sierpnia

Yanchukov AW, Hofman S, Szymura JM, Morozov-Leonov SYu, Nürnberger B (2003) The role of environment in determining the composition of the hybrid zone between toads of genus Bombina in western Ukraine. 12th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica, Saint-Petersburg, Rosja, 12-16 sierpnia

Szymura JM, Hofman S (2002) Speciation – a tortuous path to perfection: the case of the fire-bellied toad. Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, Warszawa, 26 października

Hofman S, Szymura JM (2001) Limited introgression of mitochondrial DNA in a Bombina hybrid zone. 11th Ordinary General Meeting of Societas Europaea Herpetologica. Žalec, Słowenia, 13-17 lipca

Hofman S, Szymura JM (2001) Introgresja mtDNA w strefie mieszańcowej kumaków. Systematyka eksperymentalna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Gdańsk, 18-19 czerwca

Hofman S (1999) Segregation of enzyme markers in Bombina hybrids. 10thOrdinary General Meeting of Societas Europaea Herpetologica. Irakleio, Grecja, 6-10 września

Inne publikacje

Kędryna T (red.), Hofman S, Pecio A, Pasierbek T (2013) Świat przyrody, E-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zamkor. Kraków.

Godula J, Pecio A, Hofman S, Śliwa L, Kłyś M, Kornaś A (2005) Biologia – zoologia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa, ISBN 83-7409-207-6

Kłyś M, Godula J, Joachimiak A, Kornaś A, Pecio A, Hofman S, Śliwa L (2005) Biologia. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Podręcznik do biologii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (177-210). Cz. 2. Nowa Era, Warszawa, ISBN 83-7409-303-X

Osikowski A, Hofman S (2005) Krajowe płazy bezogonowe. Wszechświat 106: 95-99

Hofman S, Osikowski A (2005) Płazy nie gęsi. Wszechświat 106: 92-95

Karolczuk-Kędzierska M (red.), Hofman S (biologia) i in (2003) Encyklopedia popularna. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków

Hofman S (2003) Zwierzęta świata. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków

Górska A (red.), Hofman S (biologia) i in (2003) Encyklopedia szóstoklasisty. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków

Gaweł Ł. (red.), Hofman S. (biologia) i in (2001) Encyklopedia gimnazjalisty. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków

Hofman S (1999) Strefa mieszańcowa kumaków. Wszechświat 100: 232-236

Projekty badawcze

NCN 2011/01/B/NZ2/00084 – Filogeneza mitochondrialnego DNA żab zielonych (Pelophylax) w obrębie Morza Śródziemnego

MNiSW N N303 091934 – Transfer międzygatunkowy i ewolucja mtDNA w kompleksie Rana esculenta

KBN 2 P04C 057 26 – Interakcje jądrowo-cytoplazmatyczne a przepływ DNA mitochondrialnego w strefie mieszańcowej

Współpraca naukowa

 • Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 • Department Biologie II, Ludwig-Maximilians-Universitat, Monachium, Niemcy
 • Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina
 • Department of Ecology and Environmental Conservation, University of Plovdiv, Bułgaria

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • WBNZ-476 - Zoologia - kręgowce
 • WCh-OLo104B-15 - Zoologia - kręgowce
 • WBNZ-149 - Histologiczne techniki
 • WBNZ-831-¦F - Histologia
 • WBNZ-892 - Ewolucja
 • INS-02 - Zoologia

Magistranci

Natalia Małysz (2015) Budowa morfologiczna skóry ropuchy zielonej (Bufotes viridis) w aspekcie zagrożeń środowiskowych wpływających na zmniejszanie liczebności tego gatunku

Dominika Mozdyniewicz (2015) Budowa morfologiczna skóry żaby moczarowej (Rana arvalis) w aspekcie zagrożeń środowiskowych wpływających na zmniejszanie liczebności tego gatunku

Bernadeta Tęcza (2011) Struktura gruczołów godowych u samców żab zielonych Pelophylax esculentus, P. ridibundus, P. lessonae (Amphibia: Anura: Ranidae)

Monika Wolanin (2011) Zróżnicowanie budowy skóry w różnych rejonach ciała Pelophylax lessonae, P. ridibundus i P. esculentus (Amphibia: Anura, Ranidae)

Natalia Mikosz (studia zaoczne) (2011) Badania molekularne a systematyka ssaków

Krystian Kręgielski (2010) Struktura gruczołów godowych u kumaków

Ewelina Czub (2010) Zróżnicowanie budowy skóry w różnych rejonach ciała u Bombina maxima (Amphibia: Anura: Bombinatoridae)

Kinga Kuźniar (2007) Rozwój i zróżnicowanie gruczołów skórnych kończyny tylnej kumaka górskiego, Bombina variegata (Amphibia: Anura: Bombinatoridae)

Licencjaci

Maciej Pawela (2015) Wpływ warunków siedliskowych na rozmieszczenie i morfologię żmii zygzakowatej (Vipera berus)

Joanna Kirc (2015) Filogeneza i systematyka rzędu torbaczy (Marsupialia)

Aleksandra Malanowska (2014) Współczesne metody opisywania nowych gatunków

Karolina Szczypior (2013) Filogeneza i systematyka rodziny łasicowatych

Katarzyna Kożuszek (2012) Głosy godowe płazów

Sylwia Pieczonka (2011) Problemy roślinożerców – trawienie celulozy wśród kręgowców

Emilia Figurska (2010) Czynna ochrona płazów w Polsce

Marta Gorczowska (2006) Wymieranie i ochrona płazów

Anna Sobańska (2006) Zastosowanie technik molekularnych w ochronie przyrody

Anna Gnutek (2006) Czynniki wpływające na występowanie płazów w Polsce

pszczoła rzekotka drzewna salamandra odorek zieleniak, larwa konik polny rusałka pawik wiewiórka
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]