Oferta:

1) Diagnostyka molekularna patogenów płazów

- diagnostyka molekularna Batrachochytrium dendrobatidis

- diagnostyka molekularna Batrachochytrium salamandrivorans

metodą qPCR według Blooi i in. (2013, J. Clin. Microbiol.)

Materiałem wyjściowym, potrzebnym do przeprowadzenia diagnostyki to 1) próbki tkanek z osobnika (fragment skóry, paliczek) i/lub 2) wymaz skórny zebrany za pomocą sterylnej wymazówki. Instrukcje zbierania próbek/wymazów przesyłamy do zainteresowanych osób, istnieje także możliwość przesłania pocztą sterylnych wymazówek/probówek, oraz wizyta terenowa przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Pobranie prób tkanek wymaga zgody właściwego RDOŚ lub GDOŚ oraz Lokalnej Komisji Etycznej.

2) Diagnostyka molekularna gatunków kryptycznych

Diagnozujemy padalce (Anguis fragilis, A. colchica), rzekotki (Hyla arborea, H. orientalis) żaby zielone (Pelophylax sp.), brunatne (m.in. Rana dalmatina) oraz inne zwierzęta (do uzgodnienia).

Materiałem wyjściowym, potrzebnym do przeprowadzenia diagnostyki to 1) próbki tkanek z osobnika (fragment skóry, paliczek, wylinka) i/lub 2) wymaz z pyska zebrany za pomocą sterylnej wymazówki. Pobranie prób tkanek wymaga zgody właściwego RDOŚ lub GDOŚ oraz Lokalnej Komisji Etycznej.

Ceny do uzgodnienia – zależą od liczby próbek i charakteru analiz. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Maciejem Pabijanem pod adresem maciej.pabijan@uj.edu.pl

  • [Rozmiar: 10469 bajtów]