Zakład Anatomii Porównawczej
im. Henryka Hoyera jr.

Pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej

Witamy serdecznie na naszej stronie!
Od lewej: E. Podmokła, M. Pis, A. Pecio, D. Podkowa, S. Hofman, J.M. Szymura, K. Żuwała, J. Różański, J. Dymek, A. Dymek, M. Pabijan, L. Bauer-Dulińska, W.Witaliński, R. Piprek.

Aktualności

Pierwsze POLSKIE SYMPOZJUM HERPETOLOGICZNE

sympozjum (23 kB)

W dniach 8-9 grudzień 2018 odbyło się pierwsze Polskie Sympozjum Herpetologiczne, na którym Zakład Anatomii Porównawczej był licznie reprezentowany. Wykład plenarny wygłosił Profesor Jacek M. Szymura, Maciej Pabijan przedstawił referat na temat zmian liczebności płazów w Puszczy Niepołomickiej na przestrzeni ostatnich 50ciu lat, nasza absolwentka Iza Sadza podsumowała 4 lata studiów nad batrachofauną Tatrzańskiego Parku Narodowego, a studenci Sara Bąk, Joanna Jakóbik, Paulina Jośko i Jakub Zając przedstawili wyniki swoich prac dyplomowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Sympozjum.

sympozjum (23 kB)

Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie)

Zakład Anatomii Porównawczej oferuje możliwość wykonania doświadczalnych prac dyplomowych (licencjackich/magisterskich) w zakresie:

Oszacowania struktury wiekowej żaby trawnej w Puszczy Niepołomickiej za pomocą skeletochronologii (technika pozwalająca odczytać wiek kręgowca w oparciu o wzorzec przyrostów kostnych w paliczkach). Student pozna praktyczne zasady przygotowania preparatów histologicznych do mikroskopu świetlnego (sekcja, utrwalanie, zatapianie w parafinie, krojenie na mikrotomie, barwienia histologiczne) oraz ich interpretację.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z dr M. Pabijanem.

Żaba trawna

Dni Gadów 2017

W trakcie Dni Gadów organizowanych przez Koło Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej UJ, nasi doktoranci prowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich pt. „Oznaczanie kręgowców”, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych płazów i gadów, po czym odbyła się również wystawa naszych preparatów makroskopowych. Dr hab. Maciej Pabijan wygłosił referat pt. „Pochodzenie i różnorodność płazów i gadów Madagaskaru”.

Festiwal Nauki 2017

W trakcie Festiwalu Nauki 2017 doktoranci i magistrantka naszego zakładu przygotowali prezentację: JAK RYBY KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OTOCZENIEM. Preparaty anatomiczne i mikroskopowe oraz zdjęcia z mikroskopów elektronowych cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego typu konkursach z nagrodami

Na fotografii od lewej: (na dole) mgr Anna Dymek, Hanna Różycka
(na górze) mgr Jakub Dymek, mgr Józef Różański


Jubileusz 125 rocznicy istnienia Zakładu Anatomii Porównawczej już za nami

Żaba jeziorkowa Jaszczurka zwinka Ptychadena_mascareniensis
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]