Zakład Anatomii Porównawczej
im. Henryka Hoyera jr.

Pracownicy Zakładu Anatomii Porównawczej

Witamy serdecznie na naszej stronie!
Od lewej: E. Podmokła, M. Pis, A. Pecio, D. Podkowa, S. Hofman, J.M. Szymura, K. Żuwała, J. Różański, J. Dymek, A. Dymek, M. Pabijan, L. Bauer-Dulińska, W.Witaliński, R. Piprek.

Aktualności

Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie)

Zakład Anatomii Porównawczej oferuje możliwość wykonania doświadczalnych prac dyplomowych (licencjackich/magisterskich) w zakresie:

Oszacowania struktury wiekowej żaby trawnej w Puszczy Niepołomickiej za pomocą skeletochronologii (technika pozwalająca odczytać wiek kręgowca w oparciu o wzorzec przyrostów kostnych w paliczkach). Student pozna praktyczne zasady przygotowania preparatów histologicznych do mikroskopu świetlnego (sekcja, utrwalanie, zatapianie w parafinie, krojenie na mikrotomie, barwienia histologiczne) oraz ich interpretację.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z dr M. Pabijanem.

Żaba trawna

Dni Gadów 2017

W trakcie Dni Gadów organizowanych przez Koło Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej UJ, nasi doktoranci prowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich pt. „Oznaczanie kręgowców”, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych płazów i gadów, po czym odbyła się również wystawa naszych preparatów makroskopowych. Dr hab. Maciej Pabijan wygłosił referat pt. „Pochodzenie i różnorodność płazów i gadów Madagaskaru”.

Festiwal Nauki 2017

W trakcie Festiwalu Nauki 2017 doktoranci i magistrantka naszego zakładu przygotowali prezentację: JAK RYBY KOMUNIKUJĄ SIĘ Z OTOCZENIEM. Preparaty anatomiczne i mikroskopowe oraz zdjęcia z mikroskopów elektronowych cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dzieci chętnie uczestniczyły w różnego typu konkursach z nagrodami

Na fotografii od lewej: (na dole) mgr Anna Dymek, Hanna Różycka
(na górze) mgr Jakub Dymek, mgr Józef Różański


Jubileusz 125 rocznicy istnienia Zakładu Anatomii Porównawczej już za nami

Żaba jeziorkowa Jaszczurka zwinka Ptychadena_mascareniensis
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]